Centar za socijalnu skrb – Novi Marof
042 613 600

Obavijest korisnicima prava na naknadu za ugroženog kupca energenata

Korisnici prava na naknadu za ugroženog kupca energenata od 01.01.2016. godine mogu to pravo ostvarivati u poslovnici FINA-e na temelju rješenja centra za socijalnu skrb kojim im je to pravo priznato.

Od 1. siječnja 2016.g. se više ne izdaju KUPONI za ostvarivanje ovog prava.

UPUTE KORISNICIMA ZA KORIŠTENJE KUPONA ZA SUBVENCIJU TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

GDJE I KADA PREUZETI KUPON?

U nadležnom centru za socijalnu skrb trebate preuzeti:

1. rješenje o priznavanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata i

kupon za mjesec u kojem je priznato pravo

2. svaki slijedeći mjesec, najkasnije do 20-tog u tom mjesecu dužni ste u nadležnom centru za socijalnu skrb preuzeti kupon za tekući mjesec

 

Više »

 

KAKO ISKORISTITI KUPON?

 

- kupon se može iskoristiti prilikom plaćanja računa za troškove električne energije u poslovnicama Financijske agencije u roku od šest mjeseci od isteka mjeseca na koji se kupon odnosi

- kupon se može iskoristiti za plaćanje troškova električne energije za mjesec u kojem je izdan ili troškova električne energije za bilo koji drugi mjesec

- iskorišteni kupon preuzima i poništava poslovnica Financijske agencije u kojoj je uplata izvršena

- ukoliko prilikom plaćanja računa za troškove električne energije želite istovremeno podmiriti račun za mrežarinu (korištenje prijenosne i distribucijske mreže) operatoru distribucijskog sustava i račun za troškove potrošene električne energije opskrbljivaču, a zbrojeni iznos ovih računa prelazi iznos predanih kupona, Financijska agencija dužna je pri naplati putem kupona, kupon prvenstveno iskoristiti za podmirenje računa za troškove potrošene električne energije opskrbljivaču

- ukoliko račun za troškove električne energije prelazi iznos od 200,00 kuna, možete uz iskorišteni kupon podmiriti razliku do punog iznosa računa

 

 

TKO MOŽE ISKORISTITI KUPON?

 

1. Kupon može iskoristiti korisnik kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje:

- svoje osobne identifikacijske isprave,

- rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata

- te uz predaju kupona i naloga za uplatu troškova električne energije (račun ili uplatnica)  poslovnici Financijske agencije.

 

2. Kupon u poslovnici Financijske agencije umjesto korisnika kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta može realizirati i druga osoba, uz predočenje:

- rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata,

- svoje osobne identifikacijske isprave

- osobne identifikacijske isprave korisnika, odnosno preslike rodnog lista korisnika ako je korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata maloljetna osoba

- te uz predaju kupona i naloga za uplatu troškova električne energije (račun ili uplatnica)  poslovnici Financijske agencije.

Poziv za Simpozij

Udruga socijalnih radnika Varaždinske županije  Društvo socij

 

Udruga socijalnih radnika Varaždinske županije
Društvo socijalnih radnika Međimurske županije
Udruga socijalnih radnika Koprivničko-križevačke županije
Društvo socijalnih radnika Krapinsko-zagorske županije
pozivaju Vas na
 

Više »

Regionalni simpozij
„Uloga socijalnih radnika u promicanju
dostojanstva i vrijednosti ljudi“

 

Simpozij se održava povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada (koji se obilježava 17. ožujka 2015. godine.
Tema Simpozija povezana je s drugim područjem Globalnog programa za socijalni rad i socijalni razvoj koja će obilježiti 2015. godinu djelovanjem triju organizacija: Međunarodne federacije socijalnih radnika, Međunarodnog udruženja škola socijalnog rada i Međunarodnog vijeća za socijalnu skrb.
Naša Udruga će se u obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada uključiti organiziranjem ovog simpozija.
Cilj održavanja Simpozija je daljnje jačanje i afirmacija profesije socijalnog rada u području zaštite i promocije ljudskih prava i ljudskog dostojanstva te isticanje primjera dobre prakse koju socijalni radnici svakodnevno provode u različitim područjima svojeg rada.
O ovoj temi govorit će predstavnici strukovnih udruga, socijalni radnici i korisnici naših usluga.
Simpozij će se održati 12.ožujka 2015.godine, četvrtak, od 9,30 do 16,30 sati, u palači „Herzer“ u Varaždinu, Franjevački trg 6/1.
Kotizacija: 100,00 kuna, a za članove udruga socijalnih radnika 50,00 kuna.
Kotizacija uključuje pravo sudjelovanja u svim aktivnostima Simpozija te osvježenje u pauzama.
Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Udruge socijalnih radnika Varaždinske županije, IBAN: HR8323600001101739232.
Sudjelovanje na Simpoziju boduje se od strane Hrvatske komore socijalnih radnika u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti.

 

PROGRAM

9.00 – 9.30 Prijava sudionika
9.30 – 10.00 Otvorenje simpozija, pozdravne riječi gostiju
10.00 – 11.30 Izlaganja predstavnika regionalnih udruga
Prof.dr.sc. Nino Žganec : Socijalni rad – profesija usmjerena zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudi
Karolina Martinuš, dipl. soc. radnica: Identitet i integritet socijalnog rada
Kristina Frtalić, dipl. soc. radnica: Zaštita dostojanstva korisnika = zaštita dostojanstva socijalnih radnika
Renata Sever, dipl. soc. radnica: Predrasude i stereotipi u profesionalnom kontekstu socijalnog rada
11.30 – 12.00 Rasprava
12.00 – 12.30 Stanka
12.30 – 14.00 Izlaganja socijalnih radnika s prikazom slučajeva iz prakse i rasprava:
Dijana Posavec, dipl. soc. radnica: Poticanje i osnaživanje socijalno isključenih članova našeg društva
Silvija Lise, mag.soc.rada, Dražen Čandrlić, dipl. soc. radnik, Slavko Kos, korisnik usluge smještaja: Duševna bolest – socijalno-zdravstveni problem
14.00 – 14.15 Stanka
14.15 – 16.00 Nastavak izlaganja i rasprava
Štefanija Sokač, dipl.soc.radnica: Zaštita starijih i nemoćnih osoba od nasilja
16.00 – 16.30 Zaključci i zatvaranje Simpozija
Prijava sudionika je obavezna. Molimo da Prijavnicu i potvrdu o uplati dostavite najkasnije do ponedjeljka , 09. 03. 2015. godine ,
- poštom, na adresu: Udruga socijalnih radnika Varaždinske županije, Nazorova 22, 42000 Varaždin
- faxom, br. 042 613 601,
- e-mailom, na adresu: antonija.maltar@socskrb.hr.

 

Poziv USRVŽ 12.03.2015.

Regionalni simpozij PRIJAVA

 

Antonija Maltar,
Predsjednica USRVŽ

Postupak otpisivanja dugovanja građanima

KORACI ZA NOVI POČETAK – Kako dužnik može pristupiti mjeri otpisa duga?

 

Više »

KRITERIJ A

Kriteriju A pripadaju dužnici koji su primatelji socijalnih naknada: zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje i osobne invalidnine koji će mjeri otpisa duga moći pristupiti u prva dva mjeseca provedbe mjere (od 2. veljače 2015.) na slijedeći način­:

1.Korak-Provjera duga u FINI

Građanin na web stranicama FINE ili osobnim dolaskom na jednu od 175 lokacija FINE može provjeriti je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti Zahtjev za otpis duga. 

Ukoliko se građanin nalazi na popisu dužnika, uz predočenje osobne iskaznice može zatražiti ispis Pregleda duga u poslovnicama FINA-e ili u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb (Zagreb, Varaždin, Rijeka, Osijek, Split)

2. Korak- prikupljanje potrebne dokumentacije

Nakon što je građanin ustanovio da se nalazi na popisu dužnika, može podnijeti Zahtjev za otpis duga.  Potrebni dokumenti koje mora imati su:

·         Ispunjen  Zahtjev za otpis duga kojeg može pronaći na web stranici FINA-e, u poslovnicama FINA-e, centrima za socijalnu skrb, na web stranicama ministarstava i Vlade RH

·         Ispis pregleda duga dobiven iz FINA-e ili nadležnih centara socijalne skrbi

·         Potvrda o priznavanju prava na ZMN, pomoć za uzdržavanje i osobnu invalidninu kojeg dužnik pribavlja iz centra za socijalnu skrb

 3. Korak-dostavljanje Zahtjeva za otpis duga vjerovnicima

Dužnik dostavlja dokumentaciju vjerovnicima. Ukoliko se dug odnosi na više vjerovnika, dužnik će ispunjene Zahtjeve za otpis duga zajedno za potrebnom dokumentacijom odvojeno uputiti svakom  od vjerovnika od kojeg potražuje otpis duga. Podnošenjem Zahtjeva za otpis duga dužnik ulazi u Registar otpisa duga na vremenski period od tri godine u slučaju otpisa duga ili jedne godine u slučaju odgode ovrhe.

4. Korak – Obrada Zahtjeva za otpis duga

Vjerovnici obrađuju Zahtjev i obavještavaju FINA-u o statusu Zahtjeva.Dužnik svoj status  može provjeriti na web stranicama FINE u svakom trenutku uz odgovarajuću lozinku. U roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu vjerovnik će odlučiti o odobravanju ili odbijanju Zahtjeva za otpis duga.

5. Korak- dužnik dobiva otpis duga ili odgodu ovrhe

 Kada vjerovnik odobri Zahtjev za otpis duga o svojoj će odluci obavijestiti dužnika i FINU te otpisuje dug odnosno odgađa ovrhu.

 KRITERIJ B

Kriteriju B pripadaju građani  čija mjesečna primanja u posljednja 3 mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500,00 kuna za samca odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji:

·         Nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive

·         Nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogle koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba

·         Nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji (osim onih građana čija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani jer je iznos duga bio veći od iznosa koja su bila raspoloživa na računima za navedene svrhe)

 1.Korak-Provjera duga

Građanin na web stranicama FINE ili osobnim dolaskom na jednu od 175 lokacija FINE može provjeriti je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti Zahtjev za otpis duga. Ukoliko se građanin nalazi na popisu dužnika, uz predočenje osobne iskaznice može zatražiti ispis Pregleda duga u poslovnicama FINA-e ili u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb (Zagreb, Varaždin,Rijeka, Osijek,Split)

2.Korak- prikupljanje potrebne dokumentacije koja se dostavlja ovlaštenom centru za socijalnu skrb-Zagreb, Varaždin, Rijeka, Osijek, Split

·         Nakon što je građanin ustanovio da se nalazi na popisu dužnika, ispunjeni  Zahtjev za opis duga kojeg može pronaći na web stranici FINA-e, u poslovnicama FINA-e, centrima za socijalnu skrb, na web stranicama ministarstava i Vlade RH

·         Ispis pregleda duga dobiven iz FINA-e ili nadležnih centara socijalne skrbi

·         Potvrdu općinskog suda o vlasništvu nekretnina

dostavlja poštom ili neposredno ovlaštenom centru prema mjestu  prebivališta- Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin. Navedeni centri za socijalnu skrb  u roku od 15 dana od dana primitka navedene dokumentacije utvrditi će ispunjava li podnositelj Zahtjeva uvjete prema kriteriju B.

 3.Korak–dostavljanje Zahtjeva za otpis duga vjerovnicima

Nakon što ovlašteni centri za socijalnu skrb potvrde ispunjava li podnositelj Zahtjeva uvjete prema kriteriju B, dužnik će dostaviti dokumentaciju vjerovnicima.Ukoliko se dug odnosi na više vjerovnika, dužnik će Zahtjeve za otpis duga zajedno za potrebnom dokumentacijom odvojeno uputiti svakom  od vjerovnika od kojeg potražuje otpis duga. Podnošenjem Zahtjeva za otpis dug dužnik ulazi u Registar otpisa dug na vremenski period od tri godine u slučaju otpisa duga  ili jednu godinu u slučaju odgode ovrhe.

 4. Korak – Obrada Zahtjeva za otpis duga

Vjerovnici obrađuju Zahtjev i obavještavaju FINA-u o statusu Zahtjeva. Dužnik svoj status  može provjeriti na web stranicama FINE u svakom trenutku uz odgovarajuću lozinku. U roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu vjerovnik će odlučiti o odobravanju ili odbijanju Zahtjeva za otpis duga.

5. Korak- dužnik dobiva otpis duga ili odgodu ovrhe

Kada vjerovnik odobri Zahtjev za otpis duga o svojoj će odluci obavijestiti dužnika i FINU te opisuje dug odnosno odgađa ovrhu.

 

Datum objave: 16.01.2015. 09:54 

http://www.mspm.hr/

Obiteljski zakon

Obiteljski zakon je donijet 6. lipnja 2014. godine na sjednici Sabora Republike Hrvatske, objavljen u Narodnim novinama 20. lipnja 2014. godine i stupio je na snagu  1. rujna 2014. godine.

Obiteljski zakon donosi više novina u području braka, odnosa roditelja i djece, zaštite dobrobiti djece, skrbništva.

Ukratko o novinama i nekim važnim sadržajima koje uređuje Obiteljski zakon u kojima centar za socijalnu skrb postupa temeljem javnih ovlasti: 

 

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Obavezno savjetovanje

Obiteljska medijacija

Razvod braka kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu

Temeljni sadržaj roditeljske skrbi

Ostvarivanje osobnih odnosa

Mjere za zaštitu prava i dobrobit djeteta

Posvojenje

Skrbništvo

Uzdržavanje

 

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola

1. rujna 2014. godine stupa na snagu Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola, koji je donijet 15. srpnja 2014. godine i objavljen u „Narodnim novinama“ broj 92 od 28. srpnja 2014. godine.

Životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola sklopljena pred nadležnim tijelom.  Životno partnerstvo može sklopiti punoljetna osoba, sposobna za rasuđivanje. Osoba lišena poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na strogo osobna pitanja može sklopiti životno partnerstvo uz odobrenje skrbnika, a ako skrbnik odbije dati odobrenje, osoba može podnijeti prijedlog sudu za donošenje odluke o dopuštenju sklapanja životnog partnerstva.

Životno partnerstvo sklapa se u nazočnosti osoba koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo, matičara i dvaju svjedoka. Životno partnerstvo prestaje smrću životnog partnera, proglašenjem nestalog životnog partnera umrlim, poništajem i raskidom.

 

Više »

Neformalno životno partnerstvo dviju osoba istog spola koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom dokazuje se na isti način i pod istim uvjetima kao i vanbračna zajednica.

Zakon regulira prava koja se temelje na postojanju životnog partnerstva  iz područja  nasljeđivanja, poreznog sustava, mirovinskog osiguranja, sustava socijalne skrbi, obveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, prava i obveza iz radnih odnosa, pristupa javnim i tržišnim uslugama te javnopravnog položaja. Neformalno životno partnerstvo u ostvarivanju prava  u pojedinim područjima stvara iste učinke, koji su posebnim propisima kojima se uređuju ta područja, priznati izvanbračnoj zajednici.

Najveći dio prava i obveza koje regulira Zakon tiču se socijalnih prava: prava na obiteljsku mirovinu, zdravstveno osiguranje preko životnog partnera/ice, prava i obveze uzdržavanja, jamči se sloboda kretanja i pripadajuća prava (azilantska zaštita, privremeni boravak, spajanje obitelji, stjecanje državljanstva) na čitavom području Europske unije, nediskriminacija i jednakost na tržištu javnih i privatnih usluga, osigurava ravnopravnost  u području stanovanja i poreznih olakšica, daje zaposlenim životnim partnerima/cama pravo na plaćeni dopust i njegu drugog partnera/ice, regulira nasljeđivanje kao i područja obiteljskog života i odnosa s djecom ukoliko žive u toj zajednici .

(iz obavijesti Ministarstva uprave, upućene svim ministarstvima i državnim tijelima).

U rješavanju pojedinačnih prava životnih partnera/ica i članova njihovih  obitelji u Centru za socijalnu skrb Novi Marof izravno će se primjenjivati  i ovaj Zakon.  

Pomoć unesrećenim osobama s područja poplavama

Pomoć unesrećenim osobama s područja pogođenih poplavama – obavijest Ministarstva socijalne politike i mladih

 

Ministarstvo socijalne politike i mladih obavještava sve građane koji se žele uključiti u pružanje pomoći osobama (obiteljima) s područja pogođenih poplavama da se mogu javljati u Call centar Ministarstva.

 

Više »

Na brojeve:  099- 380 6408 i 099-380 6407 mogu se javiti svi građani koji su spremni prihvatiti unesrećene osobe i ustupiti im vlastiti prostor na korištenje.

 

Na brojeve: 01 555 7083 , 099- 3806 402099 3806 403 i  099 3806 404 mogu se javiti građani ukoliko imaju i spremni su donirati stvari koje su trenutačno najpotrebnije (prema informacijama s terena velika je potreba za lopatama, metlama, rukavicama, visokim gumenim čizmama, plastičnim priborom za jelo, pamučnim ručnicima,  malim plinskim kuhalima, baterijama te "rudarskim" i ručnim baterijskim svjetiljkama).

 

Call centar radi od 7  do 22 sata.

Donijet novi Zakon o socijalnoj skrbi

Dana . siječnja 2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13).

Zakon o socijalnoj skrbi uvodi novo pravo na novčanu naknadu: zajamčenu minimalnu naknadu.

 

Zajamčena minimalna naknada zamjenjuje slijedeće naknade:

1.      Pomoć za uzdržavanje – Zakon o socijalnoj skrbi

2.      Opskrbninu – Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

3.      Opskrbninu – Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

4.      Novčana naknada – produžena – Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

 

Za dosadašnje korisnike tih naknada provest će se kod nadležnog centra za socijalnu skrb postupak priznavanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

 

Svi dosadašnji korisnici ovih naknada trebaju podnijeti zahtjev za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

 

Zahtjevi su zaprimljeni u uredima državne uprave i dostavljeni nadležnim centrima za socijalnu skrb.

Osobe, korisnici drugih naknada, koje nisu podnijele zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu u uredima državne uprave i druge osobe koje nemaju vlastitih sredstava potrebnih za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, modu podnijeti zahtjev za priznavanje ovog prava.

Obrazac – zahtjev za priznavanje prava na ZMN

Sastanak radnika CZSS Novi Marof s predstavnicima jedinica lokalne samouprave

Sastanak radnika CZSS Novi Marof s predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja nadležnosti Centra za socijalnu skrb Novi Marof – 22.10.2013. godine – Kulturni centar „Ivan Rabuzin“, Novi Marof
 

Više »

Centar za socijalnu skrb Novi Marof i jedinice lokalne samouprave na području nadležnosti Centra (Grad Novi Marof, Grad Varaždinske Toplice, Općina Breznica, Općina Breznički Hum, Općina Ljubešćica i Općina Visoko) surađuju u provođenju svoje djelatnosti i izvršavanju zakonskih obveza sa svrhom osiguravanja socijalne sigurnosti svih građana, osobito ranjivih skupina.
S ciljem unapređenja naše suradnje, održan je u veljači ove godine sastanak predstavnika Centra i predstavnika gradova i općina s područja nadležnosti Centra.
Ocijenili smo da smo kroz konstruktivnu raspravu razjasnili neka pitanja koja su nam se pokazala spornima u našem radu. Zaključili smo da je održavanje ovakvih sastanaka korisno i da bi mogućnost neposredne i otvorene razmjene mišljenja i prijedloga trebalo uvesti kao dobru praksu s ciljem našeg usklađenog postupanja, a na dobrobit naših korisnika i zajednice u cjelini.
 

 

 Kako je već tada bilo poznato da će se donositi novi Zakon o socijalnoj skrbi, dogovoreno je da ćemo se ponovo sastati i dati svoje prijedloge nadležnom ministarstvu u vezi s odredbama koje se odnose na obveze jedinica lokalne samouprave u području socijalne skrbi.
Sastanak predstavnika Centra za socijalnu skrb Novi Marof i predstavnika općina i gradova s područja nadležnosti ovog Centra održan je 22. listopada, u prostoru  Kulturnog centra „Ivan Rabuzin“ u Novom Marofu, A. Mihanovića 3, s dnevnim redom:

 

1. Socijalne potrebe i socijalna skrb na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Novi Marof

2. Suradnja jedinica lokalne samouprave i Centra

3. Rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi

 

Sastanku su, uz ravnateljicu Centra, Antoniju Maltar i socijalne radnice Jasnu Krbot, Maju Zimić Kovšca i Ljubicu Šavorić Šantek te pravnicu Bojanu Poljak,  prisustvovali pročelnica u gradskoj upravi Grada Varaždinske Toplice, Tamara Križanić, samostalni upravni referenti u Gradu Novom Marofu, Kristina Matijašec i Ivana Horvat, načelnik općine Breznički Hum, Zoran Hegedić i  načelnik Općine Breznica, Stjepan Krobot.  

 

Na sastanku smo obavijestili predstavnike gradova i općina o dosadašnjim aktivnostima Centra vezanim uz djelatnost temeljem javnih ovlasti i obavljanje drugih stručnih poslova Centra i o planiranim  aktivnostima do kraja ove godine.

Proanalizirali smo podatke o pravima iz socijalne skrbi, socijalnim uslugama i o socijalnim potrebama na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Novi Marof .

Raspravljali smo o odredbama nacrta prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi te su istaknute poteškoće koje imaju Centri u provođenju postupaka radi priznavanja prava iz socijalne skrbi, kao i poteškoće jedinica lokalne samouprave u izvršavanju njihovih financijskih obveza u djelatnosti socijalne skrbi. Sastavljane su primjedbe i prijedlozi na nacrt prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi koji će se dostaviti Ministarstvu socijalne politike i mladih.

 

Postignut je dogovor o načinu razmjene informacija, vodeći računa o zaštiti osobnih podataka i o čuvanju profesionalne tajne. Zajednički je donijet zaključak o važnosti daljnjeg unapređenja suradnje jedinica lokalne samouprave i Centra.

Tribina utorkom – SOCIJALNE TEME I ŽIVOT ZAJEDNICE

 

Udruga socijalnih radnika Varaždinske županije, u partnerstvu s Varaždinskom županijom i Gradom Varaždinom,  od ožujka 2013. godine provodi projekt pod nazivom „Tribine utorkom – Socijalne teme i život zajednice“. Voditelj projekta je prof dr. sc. Nino Žganec s Pravnog fakulteta u Zagrebu, Studija socijalnog rada, koji je ujedno član Udruge socijalnih radnika Varaždinske županije.

Više »

 

Cilj ovog projekta je putem javnih tribina okupiti stručnjake različitih profila s područja Varaždinske županije (predstavnike institucija, udruga, lokalnih vlasti i druge) koji kao predavači i sudionici pridonose boljem informiranju građana o određenim pojavama i potrebama pojedinih ranjivih skupina, prepoznavanju postojećih resursa u zajednici  i međusobnom povezivanju radi iznalaženja novih mogućnosti djelovanja u zajednici.

 

U okviru ovog projekta se od ožujka ove godine održavaju javne tribine, svakog prvog utorka u mjesecu, u prostoru Varaždinske županije, Franjevački trg 7. Tijekom četiri mjeseca u prvoj polovici godine održane su tribine pod nazivom:

-          Integracija socijalnih usluga – djelujemo li zajedno ili nepovezano

-          Zdrava zajednica: realnost ili utopija

-          Nasilje u obitelji – privatna stvar ili problem zajednice

-          Prevencija ovisnosti u zajednici

 

Nakon ljetne pauze, nastavlja se održavanje javnih tribina u istim terminima (prvi utorak u mjesecu u 18.00 sati), a teme o kojima ćemo tijekom narednih mjeseci raspravljati su:

 

Starost i starenje – istine i zablude o istom fenomenu,

Skrb u zajednici – od institucije do deinstitucionalizacije,

Osobe s invaliditetom – položaj nevidljivih ljudi u zajednici,

Siromaštvo i socijalna isključenost – tamna strana života u zajednici,

Razvoj zajednice: kako stvoriti partnerstvo građana i stručnjaka,

Različitost i tolerancija različitosti u zajednici ,

Mladi ljudi kao resurs zajednice: od fraze do prakse,

Rodna jednakost i neravnopravnost među članovima lokalne zajednice .

 

Tribine su otvorene za sve zainteresirane građane, s ciljem poboljšanja kvalitete života svih građana, a osobito ranjivih skupina, povezivanja različitih dionika koji svojim aktivnostima mogu pridonijeti postizanju tog cilja i senzibiliziranje društva za potrebe njihovih sugrađana.

 

Tribina pod nazivom „Starost i starenje – istine i zablude o istom fenomenu“ održat će se 1. listopada u 18.00 sati u dvorani Varaždinske županije. Voditelj i moderator tribine je prof.dr.sc. Nino Žganec, a uvodničari su: Nela Ivezić, Nada Liber, Alica Gotal, Melita Mraz.

„Hrvatska se nalazi u svjetskom i europskom vrhu sa 17,6 posto starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu. Nastavak ovog trenda značit će da će za tridesetak godina svaki treći Hrvat bit stariji od 65 godina, dok će se broj 85-godišnjaka za desetak godina utrostručiti. Broj stanovnika Hrvatske oko polovice ovog stoljeća mogao bi pasti na 3,5 milijuna (toliko je stanovnika Hrvatska imala 1920-ih). Hrvatska je od početka 2001. do kraja 2010. godine imala prirodno smanjenje za oko 98.000 osoba, što znači da je za toliko broj umrlih nadvisio broj živorođenih. U stariju dob ulaze brojni naraštaji rođeni u doba “baby booma”, tj. između 1947. i 1955. godine. Stoga će postupno rasti broj umrlih. Da bi se stanovništvo u Hrvatskoj obnovilo, trebalo bi se godišnje roditi oko 65 tisuća djece (rađa se oko 43 tisuće djece). Projekcije za cijelu EU izgledaju ovako:EU 2005: 16,5 % stanovnika zemalja današnje Europske unije imalo je više od 65 godina; EU 2010: 17,5 %; EU 2030: 25 %; EU 2050: 30 %.

Na početku prošlog desetljeća prvi put u Europi broj starijih od 65 godina prestigao je broj mlađih od 15 godina. Istovremeno socijalni troškovi u EU narasli su sa 16 % 1980. na 26,9 % 2006., dok su u SAD-u 15,9 %. Procjenjuje se da u Hrvatskoj oni iznose oko 19 %. Zbog toga neke su zemlje poput Švedske i Njemačke već  povisile dob odlaska u mirovinu, a mnogi drugi to namjeravaju (uključujući i Hrvatsku). Sve kasniji odlazak u mirovinu pred ekonomiju postavlja novi izazov: radna mjesta za starije ljude. Porast broja i udjela stare populacije opteretit će razne društvene fondove (mirovinski, socijalni, zdravstveni), a brojčano smanjenje i starenje radnoga kontingenta dovodi u pitanje brži gospodarski razvoj zemlje. Izazovi su to za demografsku, gospodarsku i socijalnu politiku Republike Hrvatske u pogledu pretvaranja starosti u društveni resurs.

Starost je povezana s brojnim rizicima što potvrđuju podaci o siromaštvu i socijalnoj isključenosti. Procjene govore da se u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti nalazi od 30% do čak 70% starih ljudi  u RH, 30% u Velikoj Britaniji, 5% u Češkoj itd. Starost je povezana i s brojnim zabludama o tome da starost znači bolest pa stari ne mogu aktivno stariti, da su stari manje produktivni pa ne trebaju ostati aktivni, da je umirovljenje stanje mira i da stari ne žele više biti aktivni, da aktivno starenje šteti mladima te da stari ne smiju ostati aktivni itd.

O ovim zabludama kao i pokušaju njihovog otklanjanja u svrhu promocije aktivnog starenja govorit će se na ovoj tribini. Želimo da putem tribine utječemo na promjenu percepcije starosti i starenja kao gotovo isključivo negativnog fenomena. Otvorenim i argumentiranim pristupom prodiskutirat ćemo različite aspekte koje starost i starenje donosi sa sobom i pri tome uključiti kako one negativne tako i one pozitivne“. (autor teksta: prof. dr. sc. N. Žganec)

Svaki uvodničar će iz svojeg ugla promatranja ovog fenomena iznijeti osnovne teze u trajanju od 15 minuta. Nakon uvodnih izlaganja otvorit će se rasprava.

Pozivamo sve članove Udruge socijalnih radnika Varaždinske županije, suradnike u sustavu socijalne skrbi, u svim drugim sustavima i u organizacijama civilnog društva, predstavnike vlasti i sve građane zainteresirane za naše teme da nam se pridruže na našim tribinama.

 

Antonija Maltar, predsjednica Udruge socijalnih radnika Varaždinske županije