Centar za socijalnu skrb – Novi Marof
042 613 600

Sretan i blagoslovljen Uskrs

 

Svim korisnicima naših usluga, posjetiteljima stranica, poslovnim suradnicima i partnerima, donatorima i svim ljudima dobre volje želimo sretan i blagoslovljen Uskrs te mirne i vesele Uskršnje blagdane.

U socijalnoj državi upravo socijalni rad je jedan od poziva koji nosi temelje socijalne države

Hrvatska komora socijalnih radnika, potaknuta potrebom suradnje s medijima, pokrenula je inicijativu za formiranjem Tima za odnose s javnošću i odnose s medijima HKSR. Prvenstveni je cilj formiranog Tima upoznati javnost i medije sa svim pravima i uslugama za korisnike, kao i s trenutnim položajem socijalnih radnika u društvu te proaktivno poticanje nadležnih struktura na promjene i kvalitetnu, pozitivnu suradnju s medijima.

Više »

Jedna od akcija koju smo pokrenuli 2015. g. je „SVJETLO ZA JAKOVA“, u znak uspomene na kolegu Jakova Kudrića koji je smrtno stradao na svom radnom mjestu u Centru za socijalnu skrb Split 2000. godine. Ova je akcija popraćena od strane medija, na čemu im zahvaljujemo. Akcija je nastavljena i u 2016. godini. Djelatnici u sustavu socijalne skrbi diljem Hrvatske su 14. prosinca 2016. upalili svijeće na svojim radnim mjestima. Cilj je nove akcije „osvijetliti“ uvjete rada i nepostojanje pravne zaštite djelatnika u sustavu socijalne skrbi u obavljanju poslova u okviru njihovih ovlasti te uspostaviti kvalitetniju suradnju s javnošću i medijima. Akciji se ove godine odazvalo oko 100 ustanova socijalne skrbi s više od 500 djelatnika.

Neposredno nakon provedene akcije dio medija je izvijestio javnost o događaju u Đurđevcu kad je djelatnica Centra za socijalnu skrb napadnuta i pretučena. Ovo nije jedinstven slučaj, posljednjih godina mediji su u više navrata izvještavali o sličnim situacijama. Potaknuti događajima te napadom na kolegicu, kao i dugotrajno neriješenim problemom nepostojanja adekvatne pravne zaštite u ovakvim slučajevima, zaposlenici centara za socijalnu skrb diljem Hrvatske obraćaju nam se otvorenim pismima u kojima javno daju podršku kolegama, kolegici iz Đurđevaca i svim dosadašnjim žrtvama napada. Pisma i dalje pristižu na adresu Hrvatske komore socijalnih radnika, kao i ostalih relevantnih institucija, a glavna im je tema rad na zakonskim pretpostavkama za priznavanjem statusa službene osobe .

Svaka konfliktna situacija korisnika i djelatnika u sustavu socijalne skrbi šteti i jednima i drugima. U otvorenim pismima djelatnici iznose vlastita iskustva u radu s korisnicima te konfliktne situacije u kojima se često nalaze, a smatraju da su razlozi prvenstveno pravno neregulirana zaštita, neadekvatni uvjeti rada, kroničan nedostatak djelatnika te senzacionalističko izvještavanje jednog dijela medija u delikatnim situacijama iz područja socijalnog rada.

Podsjećamo javnost kako su u socijalnoj državi upravo socijalni radnici jedan od poziva koji nosi temelje socijalne države te imaju važnu ulogu u društvu. Kroz naš poziv, kao i ostale srodne pozive, postavljaju se temelji humanog društva.

Pozivamo ovom prilikom medije na suradnju jer mi u socijali, baš kao i vi u medijima, djelujemo za dobrobit drugih te potičemo na uspješno rješavanje problema. Stoga će jedna od vodećih aktivnosti novoformiranog Tima za odnose s javnošću i odnose medijima HKSR kroz ovu godinu biti izvještavanje o svim preventivnim i proaktivnim djelatnostima iz područja socijalnog rada i socijalne skrbi s posebnim naglaskom na potrebu održavanja zajedničkog stručnog skupa predstavnika medija i socijalne skrbi, piše u priopćenju Hrvatske komore socijalnih radnika.

Zahvala

Povodom božićnih blagdana radnici Centra za socijalnu skrb Novi Marof svake godine nastoje prigodnim darovima razveseliti siromašnu djecu o kojoj skrbe.

Zahvaljujemo našim donatorima koji su nam i ove godine pomogli u tome:

 

Tvrtka REMEX d.o.o. iz Remetinca – za novčani iznos od 2.000,00 kuna za nabavu darova

Udruga Mladi za Marof iz Novog Marofa – za poklonjeni tablet

Tvornica slatkiša KRAŠ iz Zagreba – za 16 kg slatkiša

anonimni donator – za vrijedne igračke

 

Više »

Zahvaljuju i djeca svojim osmjehom i sjajem u očima.

1

Pomozi mi danas za moje bolje sutra

Udruga udomitelja i obiteljskih domova „Nada“ iz Ivanca u partnerstvu  s Centrom za socijalnu skrb Novi Marof provodi projekt pod nazivom „Pomozi mi danas za moje bolje sutra“.

U sklopu ovog projekta provode se i aktivnosti promocije udomiteljstva za djecu kojima je cilj mladim obiteljima približiti što znači biti udomitelj te na taj način pobuditi želju da postanu udomitelji za djecu.

 

Više »

Pred osamdesetak roditelja djece nižih razreda Osnovne škole u Novom Marofu 5. travnja 2016. godine održano je predavanje pod nazivom „Pomozi mi danas za moje bolje sutra“,  a predavačice su bile Katarina Maček, socijalna radnica , zaposlena  u Forumu za kvalitetno udomiteljstvo djece i stručna suradnica Udruge „Nada“  i  Ivana Županić, socijalna radnica Centra za socijalnu skrb Novi Marof, te Mladenka Ravenski, predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece i predsjednica Udruge „Nada“, a i sama dugogodišnja udomiteljica za djecu.

1

 

 Sudionicima predavanja,  koji kao roditelji  znaju koliko je za razvoj djece važna obitelj i sva ljubav i briga koju djeca dobivaju u obitelji, ukazali smo na to kako je i djeci koja zbog neadekvatne roditeljske skrbi ne mogu živjeti u svojim biološkim obiteljima potrebno osigurati odrastanje u poticajnom obiteljskom okruženju, te kako je važno imati udomiteljske obitelji koje mogu takvoj djeci pružiti sigurnost i ljubav u svom domu. Istaknute su prednosti udomiteljske obitelji u odnosu na institucije u odrastanju djece, te su prikazane poruke udomljene djece o tome kako djeca sama vide život u udomiteljskim obiteljima.

 

 

 

2

 

"Obitelj su ljudi koji te vole a nisu te rodili"

 

promocija 2. promocija 3.

Iznijete su osnovne informacije o uvjetima i o postupku dobivanja dozvole za bavljenje udomiteljstvom koje propisuje Zakon o udomiteljstvu.

 

Mladenka Ravenski, predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece  i predsjednica Udruge udomitelja i obiteljskih domova „Nada“ iz Ivanca, koja je izuzetno angažirana 3na promociji udomiteljstva za djecu, govorila je o osobnim iskustvima bavljenja udomiteljstvom. Iz njeno izlaganja zaključujemo kako unatoč teškoćama tijekom odrastanja udomljene djece, koje imaju i biološki roditelji,  ostaje osjećaj zadovoljstva zbog saznanja da ste pomogli nekom djetetu, a sebe i članove svoje obitelji obogatili za brojna iskustva obiteljskog života u kojem udomljena djeca postaju ravnopravni članovi, a nerijetko i nakon osamostaljivanja zbog međusobne emocionalne povezanosti nekad udomljena djeca ostaju u trajnom kontaktu s udomiteljskom obitelji. 

 

Prema trenutnim podacima 21 dijete s područja nadležnosti Centra za socijalnu skrb Novi Marof je smješteno u udomiteljskim obiteljima, no samo 5 njih na području naše nadležnosti.

 

Za razliku od okolnih područja Varaždina, Ivanca i  Ludbrega, udomiteljstvo je kod nas puno slabije razvijeno. Centar za socijalnu skrb Novi Marof je i dosad brojnim aktivnostima nastojao zainteresirali mlade obitelji s ovog područja za bavljenje udomiteljstvom za djecu, a vjerujemo da ćemo se i ovim predavanjem približiti tom cilju.

 

 

 

 

Antonija Maltar,

ravnateljica Centra za socijalnu skrb Novi Marof

 

 

 

PowerPointova prezentacija

Obavijest korisnicima prava na naknadu za ugroženog kupca energenata

Korisnici prava na naknadu za ugroženog kupca energenata od 01.01.2016. godine mogu to pravo ostvarivati u poslovnici FINA-e na temelju rješenja centra za socijalnu skrb kojim im je to pravo priznato.

Od 1. siječnja 2016.g. se više ne izdaju KUPONI za ostvarivanje ovog prava.

UPUTE KORISNICIMA ZA KORIŠTENJE KUPONA ZA SUBVENCIJU TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

GDJE I KADA PREUZETI KUPON?

U nadležnom centru za socijalnu skrb trebate preuzeti:

1. rješenje o priznavanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata i

kupon za mjesec u kojem je priznato pravo

2. svaki slijedeći mjesec, najkasnije do 20-tog u tom mjesecu dužni ste u nadležnom centru za socijalnu skrb preuzeti kupon za tekući mjesec

 

Više »

 

KAKO ISKORISTITI KUPON?

 

– kupon se može iskoristiti prilikom plaćanja računa za troškove električne energije u poslovnicama Financijske agencije u roku od šest mjeseci od isteka mjeseca na koji se kupon odnosi

– kupon se može iskoristiti za plaćanje troškova električne energije za mjesec u kojem je izdan ili troškova električne energije za bilo koji drugi mjesec

iskorišteni kupon preuzima i poništava poslovnica Financijske agencije u kojoj je uplata izvršena

– ukoliko prilikom plaćanja računa za troškove električne energije želite istovremeno podmiriti račun za mrežarinu (korištenje prijenosne i distribucijske mreže) operatoru distribucijskog sustava i račun za troškove potrošene električne energije opskrbljivaču, a zbrojeni iznos ovih računa prelazi iznos predanih kupona, Financijska agencija dužna je pri naplati putem kupona, kupon prvenstveno iskoristiti za podmirenje računa za troškove potrošene električne energije opskrbljivaču

ukoliko račun za troškove električne energije prelazi iznos od 200,00 kuna, možete uz iskorišteni kupon podmiriti razliku do punog iznosa računa

 

 

TKO MOŽE ISKORISTITI KUPON?

 

1. Kupon može iskoristiti korisnik kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje:

svoje osobne identifikacijske isprave,

rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata

– te uz predaju kupona i naloga za uplatu troškova električne energije (račun ili uplatnica)  poslovnici Financijske agencije.

 

2. Kupon u poslovnici Financijske agencije umjesto korisnika kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta može realizirati i druga osoba, uz predočenje:

rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata,

svoje osobne identifikacijske isprave

osobne identifikacijske isprave korisnika, odnosno preslike rodnog lista korisnika ako je korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata maloljetna osoba

– te uz predaju kupona i naloga za uplatu troškova električne energije (račun ili uplatnica)  poslovnici Financijske agencije.

Poziv za Simpozij

Udruga socijalnih radnika Varaždinske županije  Društvo socij

 

Udruga socijalnih radnika Varaždinske županije
Društvo socijalnih radnika Međimurske županije
Udruga socijalnih radnika Koprivničko-križevačke županije
Društvo socijalnih radnika Krapinsko-zagorske županije
pozivaju Vas na
 

Više »

Regionalni simpozij
„Uloga socijalnih radnika u promicanju
dostojanstva i vrijednosti ljudi“

 

Simpozij se održava povodom obilježavanja Svjetskog dana socijalnog rada (koji se obilježava 17. ožujka 2015. godine.
Tema Simpozija povezana je s drugim područjem Globalnog programa za socijalni rad i socijalni razvoj koja će obilježiti 2015. godinu djelovanjem triju organizacija: Međunarodne federacije socijalnih radnika, Međunarodnog udruženja škola socijalnog rada i Međunarodnog vijeća za socijalnu skrb.
Naša Udruga će se u obilježavanje Svjetskog dana socijalnog rada uključiti organiziranjem ovog simpozija.
Cilj održavanja Simpozija je daljnje jačanje i afirmacija profesije socijalnog rada u području zaštite i promocije ljudskih prava i ljudskog dostojanstva te isticanje primjera dobre prakse koju socijalni radnici svakodnevno provode u različitim područjima svojeg rada.
O ovoj temi govorit će predstavnici strukovnih udruga, socijalni radnici i korisnici naših usluga.
Simpozij će se održati 12.ožujka 2015.godine, četvrtak, od 9,30 do 16,30 sati, u palači „Herzer“ u Varaždinu, Franjevački trg 6/1.
Kotizacija: 100,00 kuna, a za članove udruga socijalnih radnika 50,00 kuna.
Kotizacija uključuje pravo sudjelovanja u svim aktivnostima Simpozija te osvježenje u pauzama.
Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Udruge socijalnih radnika Varaždinske županije, IBAN: HR8323600001101739232.
Sudjelovanje na Simpoziju boduje se od strane Hrvatske komore socijalnih radnika u skladu s Pravilnikom o sadržaju, rokovima i postupku trajnog usavršavanja i provjere stručnosti.

 

PROGRAM

9.00 – 9.30 Prijava sudionika
9.30 – 10.00 Otvorenje simpozija, pozdravne riječi gostiju
10.00 – 11.30 Izlaganja predstavnika regionalnih udruga
Prof.dr.sc. Nino Žganec : Socijalni rad – profesija usmjerena zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudi
Karolina Martinuš, dipl. soc. radnica: Identitet i integritet socijalnog rada
Kristina Frtalić, dipl. soc. radnica: Zaštita dostojanstva korisnika = zaštita dostojanstva socijalnih radnika
Renata Sever, dipl. soc. radnica: Predrasude i stereotipi u profesionalnom kontekstu socijalnog rada
11.30 – 12.00 Rasprava
12.00 – 12.30 Stanka
12.30 – 14.00 Izlaganja socijalnih radnika s prikazom slučajeva iz prakse i rasprava:
Dijana Posavec, dipl. soc. radnica: Poticanje i osnaživanje socijalno isključenih članova našeg društva
Silvija Lise, mag.soc.rada, Dražen Čandrlić, dipl. soc. radnik, Slavko Kos, korisnik usluge smještaja: Duševna bolest – socijalno-zdravstveni problem
14.00 – 14.15 Stanka
14.15 – 16.00 Nastavak izlaganja i rasprava
Štefanija Sokač, dipl.soc.radnica: Zaštita starijih i nemoćnih osoba od nasilja
16.00 – 16.30 Zaključci i zatvaranje Simpozija
Prijava sudionika je obavezna. Molimo da Prijavnicu i potvrdu o uplati dostavite najkasnije do ponedjeljka , 09. 03. 2015. godine ,
– poštom, na adresu: Udruga socijalnih radnika Varaždinske županije, Nazorova 22, 42000 Varaždin
– faxom, br. 042 613 601,
– e-mailom, na adresu: antonija.maltar@socskrb.hr.

 

Poziv USRVŽ 12.03.2015.

Regionalni simpozij PRIJAVA

 

Antonija Maltar,
Predsjednica USRVŽ

Postupak otpisivanja dugovanja građanima

KORACI ZA NOVI POČETAK – Kako dužnik može pristupiti mjeri otpisa duga?

 

Više »

KRITERIJ A

Kriteriju A pripadaju dužnici koji su primatelji socijalnih naknada: zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje i osobne invalidnine koji će mjeri otpisa duga moći pristupiti u prva dva mjeseca provedbe mjere (od 2. veljače 2015.) na slijedeći način­:

1.Korak-Provjera duga u FINI

Građanin na web stranicama FINE ili osobnim dolaskom na jednu od 175 lokacija FINE može provjeriti je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti Zahtjev za otpis duga. 

Ukoliko se građanin nalazi na popisu dužnika, uz predočenje osobne iskaznice može zatražiti ispis Pregleda duga u poslovnicama FINA-e ili u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb (Zagreb, Varaždin, Rijeka, Osijek, Split)

2. Korak- prikupljanje potrebne dokumentacije

Nakon što je građanin ustanovio da se nalazi na popisu dužnika, može podnijeti Zahtjev za otpis duga.  Potrebni dokumenti koje mora imati su:

·         Ispunjen  Zahtjev za otpis duga kojeg može pronaći na web stranici FINA-e, u poslovnicama FINA-e, centrima za socijalnu skrb, na web stranicama ministarstava i Vlade RH

·         Ispis pregleda duga dobiven iz FINA-e ili nadležnih centara socijalne skrbi

·         Potvrda o priznavanju prava na ZMN, pomoć za uzdržavanje i osobnu invalidninu kojeg dužnik pribavlja iz centra za socijalnu skrb

 3. Korak-dostavljanje Zahtjeva za otpis duga vjerovnicima

Dužnik dostavlja dokumentaciju vjerovnicima. Ukoliko se dug odnosi na više vjerovnika, dužnik će ispunjene Zahtjeve za otpis duga zajedno za potrebnom dokumentacijom odvojeno uputiti svakom  od vjerovnika od kojeg potražuje otpis duga. Podnošenjem Zahtjeva za otpis duga dužnik ulazi u Registar otpisa duga na vremenski period od tri godine u slučaju otpisa duga ili jedne godine u slučaju odgode ovrhe.

4. Korak – Obrada Zahtjeva za otpis duga

Vjerovnici obrađuju Zahtjev i obavještavaju FINA-u o statusu Zahtjeva.Dužnik svoj status  može provjeriti na web stranicama FINE u svakom trenutku uz odgovarajuću lozinku. U roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu vjerovnik će odlučiti o odobravanju ili odbijanju Zahtjeva za otpis duga.

5. Korak- dužnik dobiva otpis duga ili odgodu ovrhe

 Kada vjerovnik odobri Zahtjev za otpis duga o svojoj će odluci obavijestiti dužnika i FINU te otpisuje dug odnosno odgađa ovrhu.

 KRITERIJ B

Kriteriju B pripadaju građani  čija mjesečna primanja u posljednja 3 mjeseca do podnošenja zahtjeva ne prelaze 2.500,00 kuna za samca odnosno 1.250,00 kuna po članu kućanstva, a koji:

·         Nemaju u vlasništvu drugu nekretninu osim one u kojoj žive

·         Nemaju u vlasništvu drugu imovinu koju bi mogle koristiti ili prodati bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba

·         Nemaju oročena sredstva, ugovor o stambenoj štednji i/ili depozit u kreditnoj uniji (osim onih građana čija su navedena sredstva ovršena u cijelosti, ali su i dalje blokirani jer je iznos duga bio veći od iznosa koja su bila raspoloživa na računima za navedene svrhe)

 1.Korak-Provjera duga

Građanin na web stranicama FINE ili osobnim dolaskom na jednu od 175 lokacija FINE može provjeriti je li na popisu dužnika koji mogu podnijeti Zahtjev za otpis duga. Ukoliko se građanin nalazi na popisu dužnika, uz predočenje osobne iskaznice može zatražiti ispis Pregleda duga u poslovnicama FINA-e ili u ovlaštenim centrima za socijalnu skrb (Zagreb, Varaždin,Rijeka, Osijek,Split)

2.Korak- prikupljanje potrebne dokumentacije koja se dostavlja ovlaštenom centru za socijalnu skrb-Zagreb, Varaždin, Rijeka, Osijek, Split

·         Nakon što je građanin ustanovio da se nalazi na popisu dužnika, ispunjeni  Zahtjev za opis duga kojeg može pronaći na web stranici FINA-e, u poslovnicama FINA-e, centrima za socijalnu skrb, na web stranicama ministarstava i Vlade RH

·         Ispis pregleda duga dobiven iz FINA-e ili nadležnih centara socijalne skrbi

·         Potvrdu općinskog suda o vlasništvu nekretnina

dostavlja poštom ili neposredno ovlaštenom centru prema mjestu  prebivališta- Zagreb, Split, Rijeka, Osijek i Varaždin. Navedeni centri za socijalnu skrb  u roku od 15 dana od dana primitka navedene dokumentacije utvrditi će ispunjava li podnositelj Zahtjeva uvjete prema kriteriju B.

 3.Korak–dostavljanje Zahtjeva za otpis duga vjerovnicima

Nakon što ovlašteni centri za socijalnu skrb potvrde ispunjava li podnositelj Zahtjeva uvjete prema kriteriju B, dužnik će dostaviti dokumentaciju vjerovnicima.Ukoliko se dug odnosi na više vjerovnika, dužnik će Zahtjeve za otpis duga zajedno za potrebnom dokumentacijom odvojeno uputiti svakom  od vjerovnika od kojeg potražuje otpis duga. Podnošenjem Zahtjeva za otpis dug dužnik ulazi u Registar otpisa dug na vremenski period od tri godine u slučaju otpisa duga  ili jednu godinu u slučaju odgode ovrhe.

 4. Korak – Obrada Zahtjeva za otpis duga

Vjerovnici obrađuju Zahtjev i obavještavaju FINA-u o statusu Zahtjeva. Dužnik svoj status  može provjeriti na web stranicama FINE u svakom trenutku uz odgovarajuću lozinku. U roku od 15 dana od obavijesti o zaprimljenom Zahtjevu vjerovnik će odlučiti o odobravanju ili odbijanju Zahtjeva za otpis duga.

5. Korak- dužnik dobiva otpis duga ili odgodu ovrhe

Kada vjerovnik odobri Zahtjev za otpis duga o svojoj će odluci obavijestiti dužnika i FINU te opisuje dug odnosno odgađa ovrhu.

 

Datum objave: 16.01.2015. 09:54 

http://www.mspm.hr/

Obiteljski zakon

Obiteljski zakon je donijet 6. lipnja 2014. godine na sjednici Sabora Republike Hrvatske, objavljen u Narodnim novinama 20. lipnja 2014. godine i stupio je na snagu  1. rujna 2014. godine.

Obiteljski zakon donosi više novina u području braka, odnosa roditelja i djece, zaštite dobrobiti djece, skrbništva.

Ukratko o novinama i nekim važnim sadržajima koje uređuje Obiteljski zakon u kojima centar za socijalnu skrb postupa temeljem javnih ovlasti: 

 

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi

Obavezno savjetovanje

Obiteljska medijacija

Razvod braka kad bračni drugovi imaju maloljetnu djecu

Temeljni sadržaj roditeljske skrbi

Ostvarivanje osobnih odnosa

Mjere za zaštitu prava i dobrobit djeteta

Posvojenje

Skrbništvo

Uzdržavanje