Select Page

Raspolaganje novčanim sredstvima i imovinom djeteta

Raspolaganje novčanim sredstvima i imovinom djeteta

 

Roditelji imaju dužnost i pravo u skladu s odredbama Obiteljskog zakona upravljati imovinom svoga djeteta do njegove punoljetnosti.

Roditelji mogu slobodno i bez posebnog odobrenja centra za socijalnu skrb raspolagati prihodima od imovine djeteta, redovnim prihodima (obiteljska mirovina, stipendija, alimentacija). U slučaju da se prihodi djeteta ne koriste svrhovito, Obiteljski zakon predviđa represivne mjere kako bi se zaštitili interesi djeteta.

Za sklapanje pravnih poslova radi otuđivanja ili opterećenja imovine djeteta (prodaja, hipoteka na imovinu i sl.) potrebno je prethodno pribaviti odobrenje nadležnog centra za socijalnu skrb.

Bankovni računi djeteta, dionice, udjeli u investicijskim fondovima se također smatraju imovinom djeteta, zbog čega je i za svako zatvaranje računa, podizanje sredstava s bankovnih računa, prodaja dionica ili vlasničkih udjela i sl.  potrebno odobrenje centra za socijalnu skrb.

Ministarstvo socijalne politike i mladih je svojim dopisom od 17.10.2012. godine dostavilo mišljenje svim bankama koje posluju na području Republike Hrvatske, centrima za socijalnu skrb, Pravobraniteljici za djecu, Pravobraniteljstvu za djelatnost osiguranja i Hrvatskoj udruzi banaka o odobrenju koje izdaju centri za socijalnu skrb  za otuđenje ili opterećenje imovine maloljetnog djeteta (članak 261. Obiteljskog zakona).

Iz navedenog mišljenja proizlazi da će centri za socijalnu skrb izdavati odobrenja za raspolaganje novčanim sredstvima djeteta u iznosima iznad 10.000,00 kuna u razdoblju od jednog mjeseca, za potrebe uzdržavanja djeteta, njegova liječenja, odgoja, obrazovanja ili za podmirenje neke druge važne potrebe djeteta.

Roditelji mogu bez traženja odobrenja centra za socijalnu skrb raspolagati novčanim sredstvima u iznosima koji u razdoblju od mjesec dana ne prelaze svotu od 10.000,00 kuna.

Skip to content