Select Page

1. sjednica Upravnog vijeća

Prva sjednica Upravnog vijeća
Centra za socijalnu skrb Novi Marof, Zagorska 28

11. srpnja 2016. godine

DNEVNI RED

1. Konstituiranje Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Novi Marof
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća
3. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
4. Prihvaćanje financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01.2016.- 30.06.2016. godine – Razdjel: 120 Decentralizirano financiranje,
Glava 00: Decentralizirane funkcije CZSS
5. Prihvaćanje financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01.2016.- 30.06.2016. godine – Ministarstvo socijalne politike i mladih
6. Razno

Skip to content