Select Page

3. sjednica Upravnog vijeća

3. sjednica Upravnog vijeća
Centra za socijalnu skrb Novi Marof, Zagorska 28

19. rujna 2016. godine

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Novi Marof.
2. Donošenje Odluke o poništenju natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 78/16 od 31.08.2016. godine
3. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb Novi Marof
4. Razno.

Skip to content