Select Page

7. sjednica Upravnog vijeća

7. sjednica Upravnog vijeća
Centra za socijalnu skrb Novi Marof, Zagorska 28

27.1.2017. godine

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Zapisnika s 6. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijski izvještaj Centra za socijalnu skrb Novi Marof za 2016. godinu, Razdjel: 120 Decentralizirano financiranje, Glava: 00
Decentralizirane funkcije CZSS
3. Financijski izvještaj Centra za socijalnu skrb Novi Marof za 2017. godinu, Razdjel 102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade
i socijalnu politiku, Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
4. Razno

Skip to content