Select Page

Uvjeti korištenja internet stranica

Uvjeti korištenja internet stranica

UVJETI KORIŠTENJA INTERNET STRANICA CENTRA

Internet stranicama Centra smatraju se svi sadržaji objavljeni na www. czss-novi-marof.hr.
Internet stranice Centra su informativne naravi namijenjene besplatnom korištenju svim posjetiteljima.
Svi sadržaji objavljeni na internet stranicama Centra vlasništvo su Centra i mogu se bez izmjene sadržaja koristiti (pregledavati, preuzimati, ispisivati, kopirati, javno prikazivati, objavljivati, distribuirati) samo u privatne i nekomercijalne svrhe. Za eventualnu izmjenu sadržaja potrebno je pribaviti prethodno pismeno odobrenje Centra.
Svaka povreda autorskih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje ovih uvjeta korištenja i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.
Na pristup i korištenje internet stranica Centra te Uvjete korištenja primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a u slučaju spora nadležni su isključivo hrvatski sudovi.

Centar za socijalnu skrb Novi Marof

Skip to content