Obavijesti i informacije

Obavijesti i informacije

Kućni red

KUĆNI RED RADNO VRIJEME CENTRA Radno vrijeme Centra je od ponedjeljka do petka, OD 7,00 do 15,00 sati. Raspored rada s korisnicima i rada na terenu utvrđuju zaposlenici u dogovoru s ravnateljem Centra. BORAVAK U PROSTORU CENTRA Boravak u prostoru Centra dozvoljen je...

read more

O nama

Centar za socijalnu skrb Novi Marof (u daljnjem tekstu: Centar) je ustanova s javnim ovlastima, osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/52, URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od 2. travnja 2012. godine. Centar je osnovan za područje...

read more

Zaštita osobnih podataka

Centar za socijalnu skrb Novi Marof prikuplja i obrađuje sljedeće vrste osobnih podataka: − osobne podatke zaposlenika Centra, pripravnika, osoba na stručnom osposobljavanju i osoba na praksi, − osobne podatke o kandidatima koji sudjeluju u natječajnom postupku za...

read more