Select Page

Obavijesti i informacije

Obavijesti i informacije
Natječaj za ravnatelja CZSS N.Marof

Natječaj za ravnatelja CZSS N.Marof

Natječaj za ravnatelja/cu Centra za socijalnu skrb Novi Marof, molim preuzmite/otvorite dokument u prilogu. Dokument je omogućen za čitanje u web pregledniku, a putem poveznice u dnu možete preuzeti dokument. Za čitanje Vam je potreban PDF preglednik koji besplatno...

read more

Nabava telefonske centrale

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF KLASA:406-01/20-02/4 URBROJ: 2186-79-01-20-2 Novi Marof, 27. siječnja 2020. POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU I UGRADNJU TELEFONSKE CENTRALE SA SVIM PRIPADAJUĆIM UREĐAJIMA ZA CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF NARUČITELJ: Centar za...

read more
ODLUKA O UVOĐENJU VIDEONADZORA

ODLUKA O UVOĐENJU VIDEONADZORA

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Novi Marof (KLASA: 012-01/15-01/2, URBROJ: 2186-79-01-15-5 od 21.10.2015.), članka 25.-29. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, članka 29. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) i članka 5. stavak 2....

read more
Kućni red

Kućni red

KUĆNI RED RADNO VRIJEME CENTRA Radno vrijeme Centra je od ponedjeljka do petka, OD 7,00 do 15,00 sati. Raspored rada s korisnicima i rada na terenu utvrđuju zaposlenici u dogovoru s ravnateljem Centra. BORAVAK U PROSTORU CENTRA Boravak u prostoru Centra dozvoljen je...

read more
O nama

O nama

Centar za socijalnu skrb Novi Marof (u daljnjem tekstu: Centar) je ustanova s javnim ovlastima, osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/52, URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od 2. travnja 2012. godine. Centar je osnovan za područje...

read more
Skip to content