Select Page

Obavijesti i informacije

Obavijesti i informacije
Natječaj za zaštitara

Natječaj za zaštitara

Objavljujemo natječaj za poslove zaštitara u Centru za socijalnu skrb Novi Marof, molim preuzmite/otvorite dokumente u prilogu. Dokument je omogućen za čitanje u web pregledniku, a putem poveznice u dnu možete preuzeti dokument. Za čitanje Vam je potreban PDF...

read more
Natječaj za ravnatelja CZSS N.Marof

Natječaj za ravnatelja CZSS N.Marof

Natječaj za ravnatelja/cu Centra za socijalnu skrb Novi Marof, molim preuzmite/otvorite dokument u prilogu. Dokument je omogućen za čitanje u web pregledniku, a putem poveznice u dnu možete preuzeti dokument. Za čitanje Vam je potreban PDF preglednik koji besplatno...

read more

Nabava telefonske centrale

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF KLASA:406-01/20-02/4 URBROJ: 2186-79-01-20-2 Novi Marof, 27. siječnja 2020. POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU I UGRADNJU TELEFONSKE CENTRALE SA SVIM PRIPADAJUĆIM UREĐAJIMA ZA CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF NARUČITELJ: Centar za...

read more
Skip to content