Select Page

Financijski dokumenti

Financijski dokumenti
Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2019. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU RAZDJEL: 120 Decentralizirano financiranje GLAVA: 00 Decentralizirane funkcije CZSS Red.br. Vrsta rashoda/izdataka Iznos 1 Službena putovanja 8.438,60 2 Stručno usavršavanje zaposlenika 6.350,00 3 Troškovi vlastitog automobila u...

read more