Select Page

Sastanak stručnih radnika Centra za socijalnu skrb Novi Marof sa stručnjacima u zdravstvu

Sastanak stručnih radnika Centra za socijalnu skrb Novi Marof sa stručnjacima u zdravstvu

Stručni radnici Centra za socijalnu skrb Novi Marof su dana 30. svibnja 2017. godine u prostorijama Kulturnog centra “Ivan Rabuzin” u Novom Marofu održali sastanak sa stručnjacima iz sustava zdravstva s područja nadležnosti Centra – s liječnicima obiteljske medicine i patronažnim sestrama. Svrha sastanka je unapređenje međusobne komunikacije i suradnje.

Centar za socijalnu skrb, u provođenju svoje djelatnosti u području socijalne skrbi, obiteljsko pravne i kaznenopravne zaštite te udomiteljstva surađuje sa svim dionicima u zajednici, pa tako i sa stručnjacima u sustavu zdravstva, prvenstveno u prepoznavanju raznih oblika neadekvatne skrbi te zanemarivanja i zlostavljanja djece i odraslih, osiguravanju medicinske dokumentacije o korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi i osobama pod skrbništvom, u zbrinjavanju osoba sa zdravstvenim problemima pružanjem odgovarajućih zdravstvenih i socijalnih usluga. Suradnja podrazumijeva pravovremenu razmjenu potrebnih informacija i suradnju u iznalaženju i poduzimanju odgovarajućih mjera iz nadležnosti svakog pojedinog sustava.

Već su se i raniji sastanci održani radi jačanja međuresorne suradnje pokazali korisnima i potrebnima, a tako je i na ovom sastanku potvrđeno da je kvalitetna interdisciplinarna suradnja nužna za pravovremeno i učinkovito djelovanje s ciljem zaštite prava i zadovoljavanja potreba naših korisnika u području zdravstvene i socijalne skrbi.

Skip to content