Select Page

Preventivni program “Male kreativne socijalizacijske skupine”

Preventivni program “Male kreativne socijalizacijske skupine”

Centar za socijalnu skrb Novi Marof, u suradnji s Osnovnom školom Novi Marof i Osnovnom školom Varaždinske Toplice, provodi preventivni program pod nazivom „Male kreativne socijalizacijske skupine“, čije provođenje se financira sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.
O provođenju preventivnog rada, ciljevima i metodama rada upoznaju se učitelji i roditelji na svojim sastancima (učiteljsko vijeće, roditeljski sastanci). Uključivanje djece u preventivni program odvija se kroz suradnju voditelja programa i učitelja razredne nastave, na način da učitelji predlažu uključivanje u skupinu one djece koja imaju poteškoće s adaptacijom na razrednu i školsku sredinu, djece s problemima u uspostavljanju komunikacije s vršnjacima i učiteljima, djece s problemima pažnje i koncentracije, motoričkim teškoćama, s različitim emocionalnim teškoćama, teškoćama u intelektualnom razvoju i sl. S prijedlogom za uključivanje u preventivni program, razlozima uključivanja, načinom provođenja programa i očekivanim rezultatima upoznaju se roditelji u individualnim razgovorima i pribavlja se njihova pismena suglasnost za sudjelovanje djeteta i za sudjelovanje roditelja u programu.
Protekle školske godine 2016/17 preventivni program je provođen u 5 skupina, od kojih su 4 skupine sa po dva voditelja bile u Osnovnoj školi Novi Marof (matična škola: 2 skupine, Područna škola u Madžarevu: 1 skupina, Područna škola Remetinec: 1 skupina), a jedna skupina s jednim voditeljem u Osnovnoj školi Varaždinske Toplice. Rad s djecom i roditeljima provodio se tijekom školske godine, od početka listopada do kraja svibnja ili početka lipnja.
Rad s djecom organiziran je jednom tjedno, u trajanju od 2 školska sata, a rad s roditeljima jednom mjesečno.
Tijekom provođenja preventivnog programa održavani su supervizijski sastanci s voditeljima skupina u Centru za socijalnu skrb Novi Marof, a redovno mjesečno su pribavljani izvještaji u radu voditelja skupina. Na kraju školske godine pribavljeni su izvještaji voditelja s njihovim zapažanjima i evaluacijom rada tijekom školske godine.
Iz izvještaja voditelja vidljivo je da se u svakoj skupini postižu značajni pomaci u razvijanju vještina i uspješnijoj socijalizaciji svakog pojedinog djeteta. U radu s roditeljima također se postiže dobra suradnja, a roditelji iskazuju zadovoljstvo kako zbog vlastitog dobitka u smislu boljeg razumijevanja potreba svoje djece, vlastitog osnaživanja, stjecanja roditeljskih vještina, tako i zbog uočenih pozitivnih promjena u ponašanju svoje djece. Pozitivne su i povratne informacije razrednih učitelja koji zapažaju da su djeca koja su prije uključivanja u preventivni program iskazivala niz poteškoća u ponašanju i učenju sada motiviranija za uključivanje u razredne aktivnosti i uspješnija u povezivanju s vršnjacima.

Skip to content