Select Page

9. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

9. sjednica Upravnog vijeća
7.7.2017. godine

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Zapisnika s 8. sjednice Upravnog vijeća,
2. Donošenje Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave u Centru za socijalnu skrb Novi Marof,
3. Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine – Razdjel: 120 Decentralizirano financiranje, Glava
00: Decentralizirane funkcije CZSS,
4. Financijski izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine – Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu
politiku,
5. Razno.

Skip to content