Select Page

Smještaj odraslih i starijih osoba – česta pitanja

Smještaj odraslih i starijih osoba – česta pitanja

Koliki su troškovi smještaja odraslih i starijih osoba?

Troškovi smještaja odrasle polupokretne ili nepokretne osobe različiti su, ovisno o tome kod kojeg je pružatelja usluge korisnik smješten (udomiteljska obitelj, obiteljski dom, dom socijalne skrbi, drugi pružatelji usluga) i da li se smještaj realizira na temelju rješenja centra za socijalnu skrb ili na temelju privatnog ugovora.

Cijene smještaja u udomiteljskoj obitelji su:
– 2.000,00 kuna za polupokretnu osobu, odnosno 2.400,00 kuna za polupokretnu osobu koja ima specifične potrebe zbog čega se naknada uvećava za 20 %
– 2.400,00 kuna za nepokretnu osobu, odnosno 2.800,00 kuna za nepokretnu osobu kojoj je naknada za smještaj povećana zbog specifičnih potreba.

Smještaj u udomiteljsku obitelj može se realizirati samo na temelju rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb.

Smještaj u domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja usluge smještaja (vjerske zajednice, trgovačka društva i dr.) može se realizirati na temelju rješenja centra ili na temelju ugovora koji sklapa korisnik s pružateljem usluge. Na temelju rješenja centra može se osigurati smještaj samo u domu koji ima slobodnih mjesta za koje troškove smještaja plaća ministarstvo (na temelju ugovora između ministarstva i doma). U slučaju kad nema slobodnih mjesta koja su ugovorena s ministarstvom, moguće je da u istom domu postoje slobodna mjesta za smještaj na temelju privatnog ugovora između korisnika i pružatelja usluge.

Cijene smještaja u domovima i kod drugih pružatelja usluga smještaja razlikuju se, tako da Vam podatke o cijenama smještaja ne možemo dati. Nešto su više cijene za uslugu smještaja temeljem privatnog ugovora, nego na temelju rješenja centra za socijalnu skrb.

Ukoliko osoba koja se smještava ima dovoljno vlastitih sredstava, tada se smještava isključivo na temelju privatnog ugovora koji sklapa s domom ili drugim pružateljam usluge smještaja (tzv. privatni smještaj).
U slučaju kad je korisnik u privatnom smještaju, plaća ukupne troškove smještaja. U slučaju privatnog smještaja u plaćanju troškova mogu mu pomoći i obveznici uzdržavanja.

Za donošenje rješenja o priznavanju prava na uslugu smještaja nadležan je centar za socijalnu skrb. Uvjeti za priznavanje prava na uslugu smještaja su propisani Zakonom o socijalnoj skrbi. Mogućnost smještaja na temelju rješenja centra kod određenog pružatelja usluga ograničena je brojem slobodnih mjesta za koje je nadležno ministarstvo s pružateljem usluga sklopilo ugovor. Korisnik sudjeluje u plaćanju troškova smještaja svim svojim prihodima i novčanim sredstvima, s tim da zadržava 100,00 kuna za osobne potrebe (džeparac). Obveznici uzdržavanja (djeca, bračni drug, …) dužni su sudjelovati u plaćanju troškova smještaja, u skladu sa svojim mogućnostima. Razlika do pune cijene smještaja plaća se iz državnog proračuna, ali nakon smrti korisnika postoji obveza nasljednika za vraćanja isplaćenih troškova.

Potpune informacije o ovoj temi mogu se dobiti u nadležnom centru za socijalnu skrb, koji će zajedno s korisnikom i članovima njegove obitelji razmotriti sve mogućnosti, uzimajući u obzir potrebe korisnika, njegovu životnu situaciju i specifičnosti sredine u kojoj živi osoba koja treba koristiti uslugu smještaja.

Skip to content