Select Page

10. sjednica Upravnog vijeća

10. sjednica Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Novi Marof, Zagorska 28

20.12.2017. godine

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća,
2. Rebalans Financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine – Razdjel: 120
Decentralizirano financiranje, Glava 00: Decentralizirane funkcije CZSS,
3. Donošenje Plana nabave – izmijenjenog, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine
4. Donošenje Financijskog plana za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine – vlastita
sredstva,
5. Donošenje Plana i programa rada Centra za socijalnu skrb Novi Marof za 2018. godinu,
6. Informacija o provedenoj reviziji Izjava o fiskalnoj odgovornosti kod institucija u nadležnosti
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
7. Donošenje Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave u Centru za socijalnu skrb Novi
Marof,
8. Donošenje Financijskog plana za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu
– Razdjel: 120 Decentralizirano financiranje, Glava 00: Decentralizirane funkcije CZSS,
9. Donošenje Plana nabave Centra za socijalnu skrb Novi Marof za 2018. godinu,
10. Donošenje Financijskog plana za 2018. godinu i projekcije financijskog plana za 2019. i 2020. godinu
– Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku,
11. Razno.

Skip to content