Select Page

PRESTANAK UDOMITELJSTVA

PRESTANAK UDOMITELJSTVA

PRESTANAK UDOMITELJSTVA

Udomiteljstvo prestaje:

1. istekom roka na koji je izdano rješenje o dozvoli za obavljanje udomiteljstva
2. smrću udomitelja
3. na zahtjev udomitelja
4. prestankom postojanja jednog od uvjeta za obavljanje udomiteljstva
5. ako udomitelj obavlja udomiteljstvo protivno interesima korisnika
6. ako udomitelj ne ispunjava propisane obveze
7. ako udomitelj bez opravdanih razloga ne primi na smještaj korisnika kojeg mu je uputio centar, a suglasio se s njegovim smještajem
8. ako prestane potreba za smještajem korisnika u srodničku udomiteljsku obitelj, a ta obitelj obavlja samo srodničko udomiteljstvo ili
9. rješenjem inspektora ili višeg inspektora socijalne skrbi o zabrani obavljanja udomiteljstva u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi.

O prestanku udomiteljstva rješenjem odlučuje centar udomitelja, osim u slučaju iz točke 9. (rješenje inspektora o zabrani obavljanja udomiteljstva).

Skip to content