Select Page

STJECANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA

STJECANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA

Osobe koje se žele baviti udomiteljstvom podnose zahtjev za izdavanje dozvole u centru za socijalnu skrb prema svom prebivalištu. O zahtjevu centar odlučuje rješenjem o dozvoli za obavljanje udomiteljstva koje sadržava i naznaku vrste udomiteljstva za koje udomitelj ispunjava uvjete te broj i vrstu korisnika.

Dozvola za obavljanje udomiteljstva vrijedi pet godina, osim za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja.
Najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je izdano rješenje za obavljanje udomiteljstva iz stavka 3. ovoga članka, udomitelj može ponovno podnijeti zahtjev za donošenje rješenja za obavljanje udomiteljstva.

U slučaju promijenjenih okolnosti o kojima ovisi obavljanje udomiteljstva udomitelj je dužan o tome obavijestiti centar udomitelja i centar korisnika u roku od osam dana od dana nastupa promijenjenih okolnosti.

Posebne odredbe o postupku za donošenje rješenja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja

U skladu s mrežom socijalnih usluga Ministarstvo svake godine određuje potreban broj udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja u sljedećoj kalendarskoj godini i o tome obavještava centre za socijalnu skrb.

U svrhu izbora udomitelja koji će udomiteljstvo obavljati kao zanimanje, za svaku pojedinu jedinicu područne (regionalne) samouprave odnosno za Grad Zagreb ministar osniva Povjerenstvo za izbor udomitelja za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za izbor udomitelja).

Rješenje o obavljanju udomiteljstva kao zanimanja donosi centar udomitelja u skladu s izborom Povjerenstva za izbor udomitelja koji ispunjavaju uvjete za obavljanje udomiteljstva kao zanimanja i odgovaraju potrebama (odluka Ministarstva).

Skip to content