Select Page

18. sjednica Upravnog vijeća

25.10.2019. godine

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje Pravilnika o tehničkoj i tjelesnoj zaštiti u Centru za socijalnu skrb Novi Marof
3. Donošenje Odluke o kućnom redu Centra za socijalnu skrb Novi Marof
4. Donošenje Izmjena Financijskog plana Centra za socijalnu skrb Novi Marof 2019. godinu, Razdjel: 120 Decentralizirano financiranje, Glava: 00 Decentralizirane funkcije CZSS.
5. Razno

Skip to content