Select Page

Kućni red

KUĆNI RED

RADNO VRIJEME CENTRA

Radno vrijeme Centra je od ponedjeljka do petka, OD 7,00 do 15,00 sati.
Raspored rada s korisnicima i rada na terenu utvrđuju zaposlenici u dogovoru s ravnateljem Centra.

BORAVAK U PROSTORU CENTRA

Boravak u prostoru Centra dozvoljen je zaposlenicima Centra, korisnicima i drugim osobama:
– tijekom radnog vremena Centra,
– za vrijeme trajanja prekovremenog rada ili u slučajevima rada u pripravnosti,
– u slučajevima organiziranih aktivnosti i u drugim slučajevima u skladu s odlukom ravnatelja.
Dužnost je zaposlenika, korisnika i drugih osoba koje borave u Centru, skrbiti se o imovini Centra prema načelu dobroga gospodara i pridržavati se svih pisanih uputa koje se nalaze na vanjskom ili unutarnjem prostoru Centra.
Korisnici su se dužni pridržavati radnog vremena i rasporeda rada s korisnicima, a u protivnom će im, osim u posebno opravdanim i hitnim situacijama, biti onemogućen ulazak u prostorije Centra.

U prostoru Centra zabranjuje se:
• Svako nasilno ponašanje (vika, prijetnje, fizički napad i sl.),
• Nošenje oružja,
• Uništavanje ili oštećivanje imovine,
• Bacanje otpada izvan za to predviđenih posuda, u skladu s pravilima razvrstavanja otpada,
• Pušenje,
• Unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava,
• Unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju,
• Igranje igara na sreću i sve vrste kartanja,
• Unošenje tiskovina nepoćudnog sadržaja.
Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš Centra, izuzev pasa pomagača za osobe s invaliditetom.

Korisnici i druge osobe koje nisu zaposlenici Centra nemaju pravo:
– ulaziti bez dopuštenja u prostorije Centra u koje je nedopušten ulaz nezaposlenim osobama, označen odgovarajućom naljepnicom,
– kretati se prostorom Centra prije nego što se prijave zaštitaru i bez pratnje zaštitara ili zaposlenika Centra,
– koristiti imovinu i opremu koji mu nisu dani na korištenje,
– bez opravdanog razloga zadržavati se ili se kretati vanjskim prostorom Centra.
Centar ne odgovara za imovinu zaposlenika, korisnika i drugih osoba koje borave u Centru.

POVREDE KUĆNOG REDA

Za provođenje Kućnog reda ovlašćuje se zaštitarska služba i domar Centra.
Svako ponašanje koje se protivi pravilima Kućnog reda prijavljuje se zaštitarskoj službi i ravnatelju Centra.
Svaka osoba koja se ne pridržava Kućnog reda Centra može biti udaljena iz Centra ili će joj biti onemogućen ulaz u prostorije Centra.
Svako ponašanje koje ima obilježja prekršaja ili kaznenog djela prijavit će se policiji.

Skip to content