Select Page

20. sjednica Upravnog vijeća

20. sjednica Upravnog vijeća
28.1.2020. godine

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Zapisnika s 19. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijski izvještaj Centra za socijalnu skrb Novi Marof za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, Razdjel: 120 Decentralizirano financiranje, Glava: 00 Decentralizirane funkcije CZSS.
3. Financijski izvještaj Centra za socijalnu skrb Novi Marof za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, Razdjel 102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
4. Financijski izvještaj Centra za socijalnu skrb Novi Marof za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, Vlastita sredstva
5. Pravilnik o zaštiti i obradi javnog dokumentarnog i arhivskoga gradiva
6. Razno

About The Author

Skip to content