Select Page

UPUTE O NAČINU RADA S KORISNICIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF

UPUTE O NAČINU RADA S KORISNICIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF

1. U Centru za socijalnu skrb Novi Marof zaprimat će se samo korisnici koje dolaze zbog žurnih i neodgodivih razloga, a što procjenjuju uz ravnatelja i stručni radnici Centra.
Komunikacija između korisnika i radnika Centra odvijat će se nesmetano putem elektroničke pošte, korisnik053@mdomsp.hr ili css-novimarof@socskrb.hr ili putem telefona: 042 613 600.
2. Prijem korisnika koje dolaze zbog žurnih i neodgodivih razloga bit će se u sobi br. 4.
3. U čekaonici Centra može istovremeno boraviti samo jedan korisnik.
4. Nalaže se stručnim radnicima i korisnicima da se suzdrže od rukovanja i drugih oblika neverbalnog komuniciranja.
5. Stručni radnici i korisnici dužni su održavati međusobni razmak od najmanje 2 metra u zatvorenom prostoru ili 1 metar na otvorenom prostoru.
6. Korisnici koji imaju respiratornih smetnji (kašalj, šmrcanje, grlobolja, povišena temperatura iznad 37,5 0c) ne smiju ulaziti u prostorije Centra.
7. Rad na terenu, u domovima korisnika, ograničava se samo na žurne i neodgodive situacije, ako je ugrožena sigurnost i zdravlje korisnika/kao što su postupanje u slučaju nasilja u
obitelji, zlostavljanja i zanemarivanja, žuran smještaj. Prilikom rada na terenu potrebno je primjenjivati sve sigurnosne mjere iz točke 4. – 6. ovih Uputa.
8. U suradnji sa voditeljima mjera obiteljsko-pravne zaštite osigurat će se provođenje mjera osobito za obitelji koje su u visokom riziku od izdvajanja djece, kao i kontakti pod nadzorom
izrečeni od strane suda vodeći pri tome računa o svim eventualnim rizicima i procjenjujući pojedinačne situacije.
9. Rad u pripravnosti provodi se prema uobičajenom rasporedu, uz pridržavanje općih uputa o zaštiti od infekcije koronavirusom.
10. U suradnji sa pružateljima usluga osiguravat će se žuran smještaj korisnika u neodgodivim situacijama, kada je ugrožena njihova sigurnost i zdravlje.

About The Author

Skip to content