Select Page

Autor: CZSS Novi Marof

Zaposlenici

  U Centru za socijalnu skrb Novi Marof zaposleno je ukupno  16 radnika. Od navedenog broja zaposlenih je 10 stručnih radnika  i  5 radnika koji obavljaju administrativne, financijske, računovodstvene i tehničke poslove....

Read More

O nama

Centar za socijalnu skrb Novi Marof (u daljnjem tekstu: Centar) je ustanova s javnim ovlastima, osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/52, URBROJ: 519-09-2-4/1-12-1 od 2. travnja...

Read More

Smjernice

Centar za socijalnu skrb Novi Marof,zastupan po ravnateljici Antoniji Maltar, Osnovna škola Novi Marof, Osnovna škola „A. i I. Kukuljevića“ Varaždinske Toplice, Osnovna škola Svibovec, Osnovna škola Ljubešćica, Osnovna škola...

Read More
Skip to content