Select Page

Zaposlenici

 

U Centru za socijalnu skrb Novi Marof zaposleno je ukupno  16 radnika.

Od navedenog broja zaposlenih je 10 stručnih radnika  i  5 radnika koji obavljaju administrativne, financijske, računovodstvene i tehničke poslove.

Stručne poslove u Centru obavljaju socijalni radnik, psiholog i pravnik. Poslovi se u pravilu obavljaju timski.
Stručni radnici imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti.

Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

Stručni i drugi radnici Centra dužni su u svom radu poštivati odredbe Etičkog kodeksa zaposlenika Centra za socijalnu skrb Novi Marof.

 

About The Author

Skip to content