Select Page

Informatizacija sustava socijalne skrbi

U organizaciji Ministarstva socijalne politike i mladih u tijeku je edukacija za radnike centara za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj u procesu informatizacije sustava socijalne skrbi.

Dana 23. i 26. 11. 2012. godine su prema unaprijed utvrđenom rasporedu na edukaciji bili radnici Centra za socijalnu skrb Novi Marof , Dragica Migles za uredsko poslovanje i Ivančica Koren za  SocSkrb koordinatore.

 

 

U Centru za socijalnu skrb Novi Marof je Ivančica Koren imenovana koordinatorom, te je zadužena da se educira za rad s aplikacijom Socskrb, a nakon implementacije aplikacije dužna je pružati podršku stručnim i administrativnim radnicima Centra u radu s aplikacijom.

Aplikacija SosSkrb je računalni program koji predstavlja završnu fazu u procesu informatizacije socijalne skrbi, započetom u sklopu projekta reforme socijalne skrbi, koji se provodi još od 2006. godine. Program je testiran u Centru za socijalnu skrb Zagreb – Podružnica Dubrava. Sada je u tijeku edukacija koordinatora i administrativnih radnika, a po dovršenoj edukaciji se aplikacija počinje uvoditi najprije u centre za socijalnu skrb na području Zagreba, a do kraja godine treba biti implementirana u svim centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj.

Unošenjem u aplikaciju podataka o korisnicima stvorit će se zajednička baza podataka svih korisnika i pružatelja usluga u sustavu socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj. Planira se i povezivanje s drugim sustavima (Poreznom upravom, Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje) i to putem Aplikacije SocSkrb,   što će omogućiti razmjenu podataka relevantnih za priznavanje prava u sustavu socijalne skrbi.  Osim što će se, nakon što bude stvorena baza podataka, omogućiti jednostavnije upravljanje podacima o korisnicima i o pravima koja su ostvarili na bilo kojem mjestu u Republici Hrvatskoj, osigurat će se i bolji uvid u podatke o prihodima, novčanim sredstvima i imovini korisnika i članova njihovih obitelji, čime će se i smanjiti rizik od mogućih zloupotreba. Rad u aplikaciji osigurava i obavljanje velikog dijela administrativnih poslova u mnogo kraćem vremenu, što bi trebalo omogućiti stručnim radnicima da se u većoj mjeri posvete neposrednom stručnom radu s korisnicima.

Skip to content