Select Page

Preispitivanje prava u socijalnoj skrbi

 

 

Centar za socijalnu skrb Novi Marof kontinuirano provodi preispitivanja svih priznatih prava u sustavu socijalne skrbi, temeljem odredbi članka194. Zakona o socijalnoj skrbi, koji govori da će centar za socijalnu skrb će povremeno, a najmanje jedanput godišnje, preispitati postojanje činjenica i okolnosti koje su bile odlučujuće za donošenje rješenja o priznavanju prava na novčane naknade, pomoći i potpore, te usluge, i donijeti novo rješenje ako su se promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje ili opseg priznatog prava.

 

Kod korisnika pomoći za uzdržavanje preispitivanje se provodi jednom u 6 mjeseci.

S obzirom na to da je donošenjem Zakona o socijalnoj skrbi u ožujku 2012. godine došlo do određenih promjena u pogledu uvjeta za ostvarivanje pojedinih prava u sustavu socijalne skrbi, preispitivanjem se utvrđuje može li korisnik prema uvjetima novog Zakona i dalje ostvarivati neko od prava koje mu je ranije priznato.

Radi preispitivanja postojanja uvjeta za ostvarivanje pojedinih prava nužno je prikupiti dokumentaciju o prihodima svih članova obitelji, o statusu svakog pojedinog člana obitelji (zaposlenost, obrazovanje, zdravstveno stanje – sposobnost za rad i dr. ), što može uključivati i potrebu ponovnog vještačenja radi utvrđivanja nesposobnosti za rad ili potrebe pomoći i njege druge osobe.

Svrha je takvog postupanja da se osigura korištenje prava u sustavu socijalne skrbi onim osobama koje ispunjavaju propisane uvjete i kojima je takva pomoć zaista potrebna, a s druge strane, da se osigura što je više moguće racionalno i pravedno korištenje sredstava državnog proračuna.

Skip to content