Select Page

Smjernice za pristup informacijama

 

Što trebate znati o pristupu informacijama

u Centru za socijalnu skrb Novi Marof?

 

 

 

 

Tko može zatražiti pristup informacijama?

Bilo koja pravna ili fizička osoba, bez obzira na nacionalnost ili državljanstvo.

 

Kakve informacije mogu tražiti?

Napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu a koji posjeduje, kojim raspolaže ili nadzire Centar.

 

Koji zahtjevi se ne smatraju zahtjevima u skladu

sa Zakonom o pravu na pristup informacijama?

U skladu sa ovim Zakonom Centar mora omogućiti korisnicima prava na informaciju pristup već postojećim informacijama. Ako, primjerice, tražite analize, procjene ili izvješća koja u tom trenutku ne postoje, što bi rezultiralo angažiranjem tijela javne vlasti u dodatnom analitičkom poslu, takav zahtjev nije zahtjev u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama.

 

Trebam li dokazati osobni interes kako bih

imao/la pristup informacijama?

Ne, pristup javnim informacijama zajamčen je svima i od podnositelja zahtjeva ne smije se tražiti da navodi razlog zbog kojeg želi ostvariti pristup određenoj informaciji.

 

Tijelo javne vlasti reklo je da moj zahtjev nije zahtjev za pristupom informacijama, već da tu informaciju mogu dobiti u sklopu drugog upravnog postupka u kojem sam stranka. Što to znači?

Zahtjevi za javnim informacijama su instrumenti koje može koristiti bilo koja osoba a da pritom ne mora dokazivati interes. Stranke u upravnim postupcima mogu pristupiti informacijama koje inače ne bi bile dostupne javnosti. U tom slučaju, stranke mogu dobiti pristup toj informaciji temeljem posebnog zakona koji omogućuje taj postupak. U većini slučajeva trebali biste dokazati da ste stranka u postupku i da vam je pristup toj informaciji u osobnom interesu. Pobrinite se da vam tijelo javne vlasti jasno objasni na koji se zakon možete pozvati kako biste ostvarili pristup informaciji koju trebate.

 

Kako mogu zatražiti informacije?

Postoje obrasci koji se mogu upotrijebiti, ali oni nisu obvezni. Možete podnijeti pismeni zahtjev, kao i usmene zahtjeve. Svoja pitanja tijelima javne vlasti možete poslati u pismenom obliku poštom, faksom ili elektroničkom poštom. Provjerite da imate potvrdu primitka vašeg zahtjeva! Trebat ćete je kao dokaz u slučaju da niste zadovoljni odgovorom koji ste dobili od Centra.

 

Koliko vremena ima Centar da odgovori na moj zahtjev?

Ima 15 kalendarskih dana, ali možda će od vas tražiti da pojasnite svoj zahtjev ako je previše neodređen. U slučaju da je za odgovor na zahtjev potrebno više vremena, tijelo javne vlasti može produžiti rok na 30 kalendarskih dana, ali moraju vas o tome obavijestiti i objasniti razloge za to u roku od 8 kalendarskih dana od podnošenja zahtjeva.

 

Postoje li neka ograničenja za to što mogu napraviti s informacijom nakon što je dobijem?

Ne.

 

Što će se dogoditi ako predam zahtjev pogrešnom tijelu javne vlasti?

Oni će morati proslijediti vaš zahtjev nadležnom tijelu javne vlasti u roku od 8 kalendarskih dana. Nadležno

tijelo javne vlasti ima 15 kalendarskih dana da odgovori na vaš zahtjev, od dana kada ga prime.

 

Kako se mogu žaliti ako nisam zadovoljan s načinom na koji je riješen moj zahtjev?

Žalba se izjavljuje Agenciji za zaštitu osobnih podataka. Protiv nje žalbu možete uložiti Upravnom sudu. Odluku Upravnog suda možete osporiti pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Skip to content