Select Page

Sastanak s predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja nadležnosti Centra za socijalnu skrb Novi Marof – 18.02.2013. godine – Kulturni centar „Ivan Rabuzin“, Novi Marof

 

Centar za socijalnu skrb kao ustanova s javnim ovlastima ima obvezu pružati različite vrste pomoći osobama koje zbog nepovoljnih socijalnih i ekonomskih prilika, nesređenih obiteljskih odnosa ili drugih osobnih poteškoća nisu u mogućnosti sami, niti uz pomoć članova obitelji zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe, postići skladne  odnose s članovima obitelji i uspješno izvršavati obveze prema osobama o kojima su dužni skrbiti. 

Centar za socijalnu skrb u svom radu surađuje s državnim tijelima, drugim ustanovama, udrugama, s općinama, gradovima i županijom i zajedno s njima planira aktivnosti i pružanje materijalne i nematerijalne pomoći s ciljem unapređenja života i osnaživanja svih građana, a osobito najranjivijih skupina.

Svjedoci smo sve težih ekonomskih i socijalnih prilika u društvu i sve većeg broja neželjenih  oblika ponašanja koja ugrožavaju ne samo pojedinca i obitelj, nego i zajednicu u širem smislu.

 Institucije koje se u svom radu bave ovim problemima, a osobito centar za socijalnu skrb, u provođenju svoje djelatnosti u velikoj mjeri ovisi o suradnji sa svim dionicima u zajednici, pa tako i s predstavnicima lokalne vlasti, a o kvalitetnoj međusobnoj suradnji i povezanosti ovisi obavljanje poslova na zakonit način i u skladu s potrebama građana.

Iako suradnja Centra za socijalnu skrb Novi Marof i jedinica lokalne samouprave već postoji, potrebno je ovu suradnju neprekidno unapređivati. 

 

 

Zbog toga je 18. veljače održan sastanak predstavnika Centra za socijalnu skrb Novi Marof i predstavnika općina i gradova s područja nadležnosti ovog Centra, u prostoru  Kulturnog centra „Ivan Rabuzin“ u Novom Marofu, A. Mihanovića 3. Sastanku su, uz ravnateljicu Centra, Antoniju Maltar i socijalne radnice Ljubicu Šavorić Šantek i Jasminku Mikac Gotal,  prisustvovali zamjenik gradonačelnika Grada Novog Marofa, Marijan Kopjar i referentica za gospodarske i društvene djelatnosti u Gradu Novom Marofu, Kristina Matijašec, predstavnik Općine Ljubešćica, Mihael Španić, načelnik općine Breznički Hum, Zoran Hegedić, zamjenica gradonačelnika Grada Varaždinske Toplice, Dragica Ratković i  načelnik Općine Breznica, Stjepan Krobot, dok načelnik Općine Visoko zbog ranije zakazanih obveza nije bio prisutan.

Na sastanku smo obavijestili predstavnike gradova i općina o planiranim  aktivnostima Centra u ovoj godini, prije svega o održavanju javnih tribina o udomiteljstvu za djecu i o provođenju projekta: Procjena resursa u zajednici radi prevencije društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladeži, te smo iznijeli prijedloge za suradnju na provođenju ovih aktivnosti. Raspravljali smo i o organizaciji socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj, s osvrtom na stanje na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Novi Marof, te o načinu suradnje i o mogućnostima unapređenja suradnje jedinica lokalne samouprave i Centra.

Zaključci sastanka su da je potrebno održavati dobru komunikaciju radi razmjene svih potrebnih informacija potrebnih za obavljanje naše djelatnosti, te se predlaže osnivanje socijalnih vijeća u onim jedinicama lokalne samouprave u kojima socijalna vijeća još ne postoje. Nadalje, zaključeno je da je potrebno zajedničko djelovanje prema zakonodavcima, putem zajedničkih prijedloga prilikom donošenja zakona koji reguliraju područje socijalne skrbi. 

Skip to content