Select Page

Sastanak radnika CZSS Novi Marof s predstavnicima jedinica lokalne samouprave

Sastanak radnika CZSS Novi Marof s predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja nadležnosti Centra za socijalnu skrb Novi Marof – 22.10.2013. godine – Kulturni centar „Ivan Rabuzin“, Novi Marof
 

Centar za socijalnu skrb Novi Marof i jedinice lokalne samouprave na području nadležnosti Centra (Grad Novi Marof, Grad Varaždinske Toplice, Općina Breznica, Općina Breznički Hum, Općina Ljubešćica i Općina Visoko) surađuju u provođenju svoje djelatnosti i izvršavanju zakonskih obveza sa svrhom osiguravanja socijalne sigurnosti svih građana, osobito ranjivih skupina.
S ciljem unapređenja naše suradnje, održan je u veljači ove godine sastanak predstavnika Centra i predstavnika gradova i općina s područja nadležnosti Centra.
Ocijenili smo da smo kroz konstruktivnu raspravu razjasnili neka pitanja koja su nam se pokazala spornima u našem radu. Zaključili smo da je održavanje ovakvih sastanaka korisno i da bi mogućnost neposredne i otvorene razmjene mišljenja i prijedloga trebalo uvesti kao dobru praksu s ciljem našeg usklađenog postupanja, a na dobrobit naših korisnika i zajednice u cjelini.
 

 

 Kako je već tada bilo poznato da će se donositi novi Zakon o socijalnoj skrbi, dogovoreno je da ćemo se ponovo sastati i dati svoje prijedloge nadležnom ministarstvu u vezi s odredbama koje se odnose na obveze jedinica lokalne samouprave u području socijalne skrbi.
Sastanak predstavnika Centra za socijalnu skrb Novi Marof i predstavnika općina i gradova s područja nadležnosti ovog Centra održan je 22. listopada, u prostoru  Kulturnog centra „Ivan Rabuzin“ u Novom Marofu, A. Mihanovića 3, s dnevnim redom:

 

1. Socijalne potrebe i socijalna skrb na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Novi Marof

2. Suradnja jedinica lokalne samouprave i Centra

3. Rasprava o nacrtu prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi

 

Sastanku su, uz ravnateljicu Centra, Antoniju Maltar i socijalne radnice Jasnu Krbot, Maju Zimić Kovšca i Ljubicu Šavorić Šantek te pravnicu Bojanu Poljak,  prisustvovali pročelnica u gradskoj upravi Grada Varaždinske Toplice, Tamara Križanić, samostalni upravni referenti u Gradu Novom Marofu, Kristina Matijašec i Ivana Horvat, načelnik općine Breznički Hum, Zoran Hegedić i  načelnik Općine Breznica, Stjepan Krobot.  

 

Na sastanku smo obavijestili predstavnike gradova i općina o dosadašnjim aktivnostima Centra vezanim uz djelatnost temeljem javnih ovlasti i obavljanje drugih stručnih poslova Centra i o planiranim  aktivnostima do kraja ove godine.

Proanalizirali smo podatke o pravima iz socijalne skrbi, socijalnim uslugama i o socijalnim potrebama na području nadležnosti Centra za socijalnu skrb Novi Marof .

Raspravljali smo o odredbama nacrta prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi te su istaknute poteškoće koje imaju Centri u provođenju postupaka radi priznavanja prava iz socijalne skrbi, kao i poteškoće jedinica lokalne samouprave u izvršavanju njihovih financijskih obveza u djelatnosti socijalne skrbi. Sastavljane su primjedbe i prijedlozi na nacrt prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi koji će se dostaviti Ministarstvu socijalne politike i mladih.

 

Postignut je dogovor o načinu razmjene informacija, vodeći računa o zaštiti osobnih podataka i o čuvanju profesionalne tajne. Zajednički je donijet zaključak o važnosti daljnjeg unapređenja suradnje jedinica lokalne samouprave i Centra.

Skip to content