Select Page

Donijet novi Zakon o socijalnoj skrbi

Donijet novi Zakon o socijalnoj skrbi

Dana . siječnja 2014. godine stupio je na snagu novi Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13).

Zakon o socijalnoj skrbi uvodi novo pravo na novčanu naknadu: zajamčenu minimalnu naknadu.

 

Zajamčena minimalna naknada zamjenjuje slijedeće naknade:

1.      Pomoć za uzdržavanje – Zakon o socijalnoj skrbi

2.      Opskrbninu – Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

3.      Opskrbninu – Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

4.      Novčana naknada – produžena – Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

 

Za dosadašnje korisnike tih naknada provest će se kod nadležnog centra za socijalnu skrb postupak priznavanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

 

Svi dosadašnji korisnici ovih naknada trebaju podnijeti zahtjev za priznavanje prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

 

Zahtjevi su zaprimljeni u uredima državne uprave i dostavljeni nadležnim centrima za socijalnu skrb.

Osobe, korisnici drugih naknada, koje nisu podnijele zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu u uredima državne uprave i druge osobe koje nemaju vlastitih sredstava potrebnih za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, modu podnijeti zahtjev za priznavanje ovog prava.

Obrazac – zahtjev za priznavanje prava na ZMN

Skip to content