Select Page

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola

Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola

1. rujna 2014. godine stupa na snagu Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola, koji je donijet 15. srpnja 2014. godine i objavljen u „Narodnim novinama“ broj 92 od 28. srpnja 2014. godine.

Životno partnerstvo je zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola sklopljena pred nadležnim tijelom.  Životno partnerstvo može sklopiti punoljetna osoba, sposobna za rasuđivanje. Osoba lišena poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na strogo osobna pitanja može sklopiti životno partnerstvo uz odobrenje skrbnika, a ako skrbnik odbije dati odobrenje, osoba može podnijeti prijedlog sudu za donošenje odluke o dopuštenju sklapanja životnog partnerstva.

Životno partnerstvo sklapa se u nazočnosti osoba koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo, matičara i dvaju svjedoka. Životno partnerstvo prestaje smrću životnog partnera, proglašenjem nestalog životnog partnera umrlim, poništajem i raskidom.

 

Neformalno životno partnerstvo dviju osoba istog spola koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom dokazuje se na isti način i pod istim uvjetima kao i vanbračna zajednica.

Zakon regulira prava koja se temelje na postojanju životnog partnerstva  iz područja  nasljeđivanja, poreznog sustava, mirovinskog osiguranja, sustava socijalne skrbi, obveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite, prava i obveza iz radnih odnosa, pristupa javnim i tržišnim uslugama te javnopravnog položaja. Neformalno životno partnerstvo u ostvarivanju prava  u pojedinim područjima stvara iste učinke, koji su posebnim propisima kojima se uređuju ta područja, priznati izvanbračnoj zajednici.

Najveći dio prava i obveza koje regulira Zakon tiču se socijalnih prava: prava na obiteljsku mirovinu, zdravstveno osiguranje preko životnog partnera/ice, prava i obveze uzdržavanja, jamči se sloboda kretanja i pripadajuća prava (azilantska zaštita, privremeni boravak, spajanje obitelji, stjecanje državljanstva) na čitavom području Europske unije, nediskriminacija i jednakost na tržištu javnih i privatnih usluga, osigurava ravnopravnost  u području stanovanja i poreznih olakšica, daje zaposlenim životnim partnerima/cama pravo na plaćeni dopust i njegu drugog partnera/ice, regulira nasljeđivanje kao i područja obiteljskog života i odnosa s djecom ukoliko žive u toj zajednici .

(iz obavijesti Ministarstva uprave, upućene svim ministarstvima i državnim tijelima).

U rješavanju pojedinačnih prava životnih partnera/ica i članova njihovih  obitelji u Centru za socijalnu skrb Novi Marof izravno će se primjenjivati  i ovaj Zakon.  

Skip to content