Select Page

UPUTE KORISNICIMA ZA KORIŠTENJE KUPONA ZA SUBVENCIJU TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

GDJE I KADA PREUZETI KUPON?

U nadležnom centru za socijalnu skrb trebate preuzeti:

1. rješenje o priznavanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata i

kupon za mjesec u kojem je priznato pravo

2. svaki slijedeći mjesec, najkasnije do 20-tog u tom mjesecu dužni ste u nadležnom centru za socijalnu skrb preuzeti kupon za tekući mjesec

 

 

KAKO ISKORISTITI KUPON?

 

– kupon se može iskoristiti prilikom plaćanja računa za troškove električne energije u poslovnicama Financijske agencije u roku od šest mjeseci od isteka mjeseca na koji se kupon odnosi

– kupon se može iskoristiti za plaćanje troškova električne energije za mjesec u kojem je izdan ili troškova električne energije za bilo koji drugi mjesec

iskorišteni kupon preuzima i poništava poslovnica Financijske agencije u kojoj je uplata izvršena

– ukoliko prilikom plaćanja računa za troškove električne energije želite istovremeno podmiriti račun za mrežarinu (korištenje prijenosne i distribucijske mreže) operatoru distribucijskog sustava i račun za troškove potrošene električne energije opskrbljivaču, a zbrojeni iznos ovih računa prelazi iznos predanih kupona, Financijska agencija dužna je pri naplati putem kupona, kupon prvenstveno iskoristiti za podmirenje računa za troškove potrošene električne energije opskrbljivaču

ukoliko račun za troškove električne energije prelazi iznos od 200,00 kuna, možete uz iskorišteni kupon podmiriti razliku do punog iznosa računa

 

 

TKO MOŽE ISKORISTITI KUPON?

 

1. Kupon može iskoristiti korisnik kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje:

svoje osobne identifikacijske isprave,

rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata

– te uz predaju kupona i naloga za uplatu troškova električne energije (račun ili uplatnica)  poslovnici Financijske agencije.

 

2. Kupon u poslovnici Financijske agencije umjesto korisnika kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta može realizirati i druga osoba, uz predočenje:

rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata,

svoje osobne identifikacijske isprave

osobne identifikacijske isprave korisnika, odnosno preslike rodnog lista korisnika ako je korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata maloljetna osoba

– te uz predaju kupona i naloga za uplatu troškova električne energije (račun ili uplatnica)  poslovnici Financijske agencije.

Skip to content