Select Page

6. sjednica Upravnog vijeća

6. sjednica Upravnog vijeća
Centra za socijalnu skrb Novi Marof, Zagorska 28

27.12.2016. godine

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća
2. Rebalans Financijskog plana Centra za socijalnu skrb Novi Marof za 2016. godinu, Razdjel: 120 Decentralizirano financiranje, Glava:
00 Decentralizirane funkcije CZSS
3. Izmjene i dopune Plana nabave Centra za socijalnu skrb Novi Marof za 2016. godinu
4. Financijski plan Centra za socijalnu skrb Novi Marof za 2017. godinu i projekcija Financijskog plana za 2018. i 2019. godinu,
Razdjel: 120 Decentralizirano financiranje, Glava: 00 Decentralizirane funkcije CZSS
5. Financijski plan Centra za socijalnu skrb Novi Marof za 2017. godinu i projekcija Financijskog plana za 2018. i 2019. godinu,
Razdjel 102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
6. Donošenje Plana i programa rada Centra za socijalnu skrb Novi Marof za 2017. godinu
7. Razno

Skip to content