Select Page

ZAŠTITA DJECE I MLADIH S PROBLEMIMA U PONAŠANJU

ZAŠTITA  DJECE I MLADIH S PROBLEMIMA U PONAŠANJU

ZAŠTITA DJECE I MLADIH S PROBLEMIMA U PONAŠANJU

Problemi u ponašanju djece i mladih obuhvaćaju ponašanja kojima djeca i mladi štete sebi (izolacija, suicid, ovisnosti) i ponašanja kojima, osim što štete sebi, dovode u opasnost druge / društvo (kaznena djela i prekršaji koje počine djeca i mladi).
Radi zaštite djece i mladih, kao i osoba iz njihove okoline , potrebno je da roditelji i svi koji sudjeluju u odgoju djece i mladih što prije prepoznaju probleme u njihovom ponašanju i zatraže pomoć stručnjaka, a sva ponašanja koja imaju obilježja kaznenih djela ili prekršaja prijave policiji.

Javne ovlasti Centra u postupanju radi zaštite djece i mladih s problemima u ponašanju proizlaze iz odredbi Zakona o socijalnoj skrbi, Obiteljskog zakona, Kaznenog zakona, Zakona o sudovima za mladež i Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje.

Centar je dužan na temelju svojih saznanja u radu s korisnicima i obiteljima, te na temelju obavijesti policije, državnog odvjetništva, škola, zdravstvenih ustanova, članova obitelji, građana i dr. poduzimati mjere za zaštitu djece i mladih s problemima u ponašanju.

U slučaju problema u ponašanju djece (do 14 godina starosti), savjetodavnim radom, uključivanjem u programe stručnog rada ili podrške kod pružatelja usluga i određivanjem mjera vezanih uz izvršavanje roditeljske skrbi iz nadležnosti Centra pomaže se mladim osobama i obiteljima u unapređivanju socijalnih vještina, roditeljskih kompetencija, rješavanja određenih specifičnih problema.

Maloljetne osobe (u dobi od 14 do 18 godina) i mlađe punoljetne osobe (od 18 do 21 godine) kazneno su i prekršajno odgovorni za počinjenje kaznenih djela i prekršaja.

U postupku kod državnog odvjetništva ili suda za mladež Centar sastavlja izvješće o psihofizičkoj razvijenosti, osobinama, osobnim i obiteljskim prilikama.
Stručni radnik Centra sudjeluje u postupcima koji se vode kod državnog odvjetništva i/ili suda za mladež i predlaže izricanje odgojnih mjera i sankcija.

Skip to content