Select Page

Pristup informacijama

Pristup informacijama

Godišnje izvješće 2016.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Godišnje izvješće 2016.pdf [212.82 KB]

Godišnje izvješće 2015.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Godišnje izvješće 2015.pdf [212.35 KB]

Odluka o ustrojavanju kataloga informacija

Katalog informacija

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Katalog informacija.pdf [411.42 KB]

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).
Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama, kao i njihovu ponovnu upotrebu, fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.
Informacija  je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti. (članak 5. stavak 1. točka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama)

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu. (članak 5. stavak 1. točka 6. Zakona o pravu na pristup informacijama)

Do informacija koje posjeduje Centar za socijalnu skrb Novi Marof možete doći na sljedeći način:
1. provjerom na Internet stranici Centra
http://www.czss-novi-marof.hr

2. podnošenjem pisanog zahtjeva:
– na adresu: Centar za socijalnu skrb Novi Marof, Zagorska 28, 42000 Novi Marof
– elektroničkom poštom, na adresu: centar@czss-novi-marof.hr
– faksom, na br. 042 613 601

3. podnošenjem usmenog zahtjeva:
– na zapisnik kod službenika za informiranje u Centru za socijalnu skrb Novi Marof; Službenik za informiranje: Lidija Gerbus
– telefonom, na br. 042 613 598.

Pisani zahtjev sadrži:
• naziv i sjedište Centra,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije (opis informacije),
• ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.
U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva službenik za informiranje će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ispravi zahtjev u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, zahtjev će se odbaciti rješenjem Centra.
Centar je dužan odlučiti o zahtjevu (pružiti informaciju ili ograničiti pristup u cijelosti ili djelomično donošenjem rješenja) u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Podnositelj zahtjeva čiji zahtjev bude odbijen ili odbačen ili Centar ne odluči o zahtjevu u propisanom roku, može podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje putem prvostupanjskog tijela odnosno neposredno Povjereniku (šutnja uprave). Protiv odluke Povjerenika za informiranje može se podnijeti tužba Visokom upravnom sudu, kao i u slučaju kada Povjerenik za informiranje ne riješi žalbu u zakonskom roku.
U postupcima radi ostvarivanja prava na pristup informaciji i ponovnu uporabu informacije ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
Opravdani troškovi nastali pružanjem i dostavom informacije (troškove kopiranja, skeniranja, poštanske troškove), mogu se naplatiti sukladno posebnim Kriterijima koje donosi Povjerenik za informacije (NN 12/2014).

Obrasci zahtjeva za pristup informacijama i za ponovnu uporabu informacija:

Zahtjev za pristup informacijama

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama.doc

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Skip to content