Select Page

Usluga zaštite imovine i osoba

Usluga zaštite imovine i osoba

U Centru za socijalnu skrb Novi Marof je 18. prosinca u 12.00 sati obavljeno otvaranje pristiglih ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluge zaštite imovine i osoba u Centru za socijalnu skrb Novi Marof za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine. Prihvaćena je ponuda tvrtke Arsenal-Ivezić d.o.o., Pavlinska 5, 42000 Varaždin, kao ponuda s najnižom cijenom uz ispunjene uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave.

Skip to content