Select Page

Službenik za zaštitu osobnih podataka

U Centru za socijalnu skrb Novi Marof imenovan je službenik za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:
e-mail adresa: lidija.gerbus@socskrb.hr
telefon: 042/613-598

Službenik za zaštitu podataka obavlja sljedeće zadatke:
– informiranje i savjetovanje zaposlenika koji obavljaju obradu osobnih podataka o njihovim obvezama iz Uredbe (EU) 2016/679, te drugim uredbama Unije ili države članice o zaštiti podataka;
– praćenje provedbe Uredbe (EU) 2016/679 te drugih uredaba Unije ili države članice o zaštiti osobnih podataka , podizanje svijesti i osposobljavanje osoblja koje sudjeluje u postupcima obrade te povezane revizije;
– pružanje savjeta, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinaka za zaštitu podataka i praćenje njenog izvršenja u skladu s člankom 35. Uredbe (EU) 2016/679;
– suradnja s nadzornim tijelom;
– djelovanje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe (EU) 2016/679 te savjetovanje, po potrebi, o svim drugim pitanjima.
Službenik za zaštitu podataka pri obavljanju svojih zadaća vodi računa o riziku povezanom s postupcima obrade i uzima u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

About The Author

Skip to content