Select Page

Zaštita imovine i osoba

U Centru za socijalnu skrb Novi Marof je 20. prosinca 2018. godine u 12.00 sati obavljeno otvaranje pristiglih ponuda u postupku jednostavne nabave: Usluge zaštite imovine i osoba u Centru za socijalnu skrb Novi Marof za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine. Prihvaćena je ponuda tvrtke Arsenal-Ivezić d.o.o., Pavlinska 5, 42000 Varaždin, kao ponuda s najnižom cijenom uz ispunjene uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave.

Skip to content