Select Page

FINANCIRANJE UDOMITELJSTVA

FINANCIRANJE UDOMITELJSTVA

FINANCIRANJE UDOMITELJSTVA

Sredstva za financiranje udomiteljstva osiguravaju se u državnom proračunu.

Udomitelj ima pravo na naknadu za svoj rad i opskrbninu za korisnika usluge smještaja.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo

Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo određuje se rješenjem centra o priznatom pravu na uslugu smještaja korisnika. Visinu naknade odlukom utvrđuje ministar.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje

Naknada za rad udomitelja koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje ne smatra se plaćom niti drugim prihodom koji podliježe plaćanju poreza.

Pravo na naknadu za rad udomitelja i doprinose za obvezna osiguranja rješenjem o dozvoli za obavljanje standardnog odnosno specijaliziranog udomiteljstva za djecu priznaje centar udomitelja.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo utvrđuje se u jedinstvenom iznosu od pet osnovica iz članka 28. Zakona o udomiteljstvu odnosno 2.500,00 kuna.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo obračunava se danom izvršnosti rješenja o dozvoli za obavljanje standardnog udomiteljstva i prestaje danom izvršnosti rješenja o prestanku dozvole za obavljanje standardnog udomiteljstva. Iznimno, udomitelj ima pravo na naknadu za rad udomitelja u punom iznosu i ako bez svoje krivnje ne ispunjava uvjete za obavljanje standardnog udomiteljstva, najduže tri mjeseca od dana prestanka smještaja jednog od korisnika.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem utvrđuje se u iznosu od 13 osnovica (6.500,00 kuna).

Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem utvrđuje se u iznosu od 10 osnovica (5.000,00 kuna).

Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu obračunava se prvim danom smještaja i prestaje posljednjim danom smještaja korisnika. Iznimno, udomitelj ima pravo na naknadu za rad udomitelja u punom iznosu i ako bez svoje krivnje nema na smještaju korisnika najduže mjesec dana od dana prestanka smještaja korisnika.

Skip to content