Select Page

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA

UDOMITELJSTVO

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji.

OPĆI UVJETI ZA OBAVLJANJE UDOMITELJSTVA

Udomiteljstvo može obavljati fizička osoba koja:

1. je punoljetna i ima poslovnu sposobnost
2. je hrvatski državljanin
3. ima prebivalište i živi u Republici Hrvatskoj
4. je mlađa od 60 godina, osim ako nastavlja obavljati udomiteljstvo ili ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
5. ima završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
6. je završila osposobljavanje za udomitelja, osim ako udomiteljstvo obavlja kao srodnik
7. nema zapreke iz članka 18. ovoga Zakona
8. ima propisane stambene uvjete
9. ima pisanu suglasnost svih punoljetnih članova zajedničkog kućanstva za obavljanje udomiteljstva, osim ako udomiteljstvo obavlja kao samac.

Udomiteljstvo ne može obavljati osoba:

1. u čijoj su obitelji poremećeni obiteljski odnosi ili je izrečena mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta
2. koja ima bolest ili stanje kojim bi bilo ugroženo zdravlje ili drugi interesi korisnika ili
3. koja je društveno neprihvatljivog ponašanja.

Dobna razlika udomitelja i korisnika

Dobna razlika između udomitelja i djeteta mora biti najmanje 18 godina, osim kod srodnika kao udomitelja.
Ako je udomitelj navršio 65 godina života, novim korisnicima se ne može priznavati pravo na smještaj u udomiteljsku obitelj kod tog udomitelja, osim ako je udomitelj srodnik.

Skip to content