Select Page

19. sjednica Upravnog vijeća

19. sjednica Upravnog vijeća
Centra za socijalnu skrb Novi Marof
30.12.2019. godine

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća
2. Izmjene i dopune Statuta Centra za socijalnu skrb Novi Marof
3. Plan i program rada Centra za socijalnu skrb Novi Marof za 2020. godinu
4. Rebalans Financijskog plana Centra za socijalnu skrb Novi Marof 2019. godinu, Razdjel: 120 Decentralizirano financiranje, Glava: 00 Decentralizirane funkcije CZSS.
5. Izmjene Plana nabave za 2019. godinu
6. Financijski plan Centra za socijalnu skrb Novi Marof za razdoblje 2020. – 2022. godine – Razdjel: 120 Decentralizirano financiranje, Glava: 00 Decentralizirane funkcije CZSS
7. Financijski plan Centra za socijalnu skrb Novi Marof za razdoblje 2020. – 2022. godine – Razdjel 102 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi
8. Financijski plan Centra za socijalnu skrb Novi Marof za 2019. godinu – Vlastita sredstva
9. Razno

About The Author

Skip to content