Select Page

1. sjednica Upravnog vijeća

1. sjednica Upravnog vijeća – 13.7.2020. godine

DNEVNI RED

1. Konstituiranje Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Novi Marof
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća
3. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća
4. Prihvaćanje financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01.2020.- 30.06.2020. godine – Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih, Glava 08: Proračunski korisnici u
socijalnoj skrbi, AKTIVNOST: A-798010- Centri za socijalnu skrb (Ostali izvori financiranja) 52 Ostale pomoći.
5. Prihvaćanje rebalansa financijskog plana, Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih, Glava 08: Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi, AKTIVNOST: A-798010- Centri za
socijalnu skrb (Ostali izvori financiranja) 52 Ostale pomoći.
6. Prihvaćanje financijskog izvještaja za razdoblje od 01.01.2020.- 30.06.2020. godine – RAZDJEL: 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih, GLAVA: 08-Proračunski korisnici u
socijalnoj skrbi
7. Donošenje Pravilnika o unutarnjem nadzoru
8. Donošenje Pravilnika o poslovnoj i profesionalnoj tajni
9. Donošenje sporazuma o prestanku ugovora o radu ravnateljice s danom 31.8.2020. godine
10. Donošenje odluke o razrješenju ravnatelja
11. Razno

About The Author

Skip to content