Select Page

Službenik za informiranje

Pravo na pristup informacijama

Pristup informacijama

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Centru za socijalnu skrb Novi Marof.

Službenik za informiranje u Centru za socijalnu skrb Novi Marof:

Lidija Gerbus, dipl. pravnik

Telefon: 042/ 613-598

E-mail: lidija.gerbus@socskrb.hr

About The Author

Skip to content