Select Page

STATUS UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

STATUS UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

NAKNADA ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA

 

Tko može ostvariti pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata?

– korisnik novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rada i članovi njihovih obitelji (samac ili kućanstvo korisnika novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji)

– korisnik novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata (samac ili kućanstvo korisnika novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata)

– korisnik zajamčene minimalne naknade ( samac ili kućanstvo korisnika zajamčene minimalne naknade)

– korisnik nacionalne naknade za starije osobe ( samac ili kućanstvo korisnika nacionalne naknade za starije osobe)

– korisnik osobne invalidnine prema Zakon o socijalnoj skrbi kojemu nije osigurana usluga smještaja ili organiziranog stanovanja (samac ili kućanstvo korisnika osobne invalidnine)

Ako su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata po više prethodno navedenih osnova, pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata može se ostvariti samo po jednoj osnovi.

Gdje se podnosi zahtjev?

O zahtjevu odlučuje centar za socijalnu skrb prema prebivalištu podnositelja zahtjeva.

Zahtjev se može neposredno podnijeti centru za socijalnu skrb u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik, može se poslati poštom ili elektroničkim putem.

Hrvatski branitelji i civilni stradalnici iz Domovinskog rata obrazac za podnošenje zahtjeva kao i sve potrebne informacije o podnošenju zahtjeva mogu dobiti u područnim odjelima Ministarstva hrvatskih branitelja i upravnim tijelima u županiji, odnosno Gradu Zagrebu nadležnim za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i civilne stradalnike iz Domovinskog rata.

Koji je iznos subvencije za ugroženog kupca energenata?

400 kuna mjesečno ( od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023.)

Na što se može koristiti pravo na subvenciju troškova energije?

Na sufinanciranje troškova električne energije, plina i/ili toplinske energije u mjesečnoj visini do 400 kuna.

Nakon što se ostvari status ugroženog kupca energenata, na koji način se koristi oslobođenje u iznosu od 400 kuna?

Nakon priznatog statusa i naknade za ugroženog kupca energenata, kako biste iskoristili pravo na subvenciju u iznosu do 400 kuna, račune za energiju potrebno je plaćati u poslovnici FINA-e uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave, rješenja kojim je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova energije

Što ako račun prelazi 400 kuna?

Ako račun za troškove energije prelazi iznos od 400 kuna, korisnik može iskoristiti subvenciju do iznosa od 400 kuna i platiti razliku odmah u FINI ili naknadno jer će se u protivnom iznos iznad 400,00 kuna evidentirati kao dug.

Ako je iznos računa manji od 400,00 kuna, korisnik može iskoristiti subvenciju samo u iznosu koji se nalazi na računu, bez mogućnosti prenošenja razlike u drugi mjesec.

 

Važno je naglasiti da se sukladno odredbama Uredbe o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad (NN 31/22) naknada za ugroženog kupca energenata određuje u iznosu do najviše 200,00 kuna mjesečno. Iznimno naknada za ugroženog kupca energenata određuje se u iznosu do najviše 400,00 kuna mjesečno za razdoblje od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine.

About The Author

Skip to content