Select Page

FINANCIRANJE UDOMITELJSTVA

FINANCIRANJE UDOMITELJSTVA

FINANCIRANJE UDOMITELJSTVA

Sredstva za financiranje udomiteljstva osiguravaju se u državnom proračunu.

Udomitelj ima pravo na naknadu za svoj rad i opskrbninu za korisnika usluge smještaja.

Iznos opskrbnine određuje se prema vrsti korisnika ovisno o životnoj dobi i zdravstvenom stanju korisnika i razmjerna je trajanju i opsegu usluge smještaja korisnika kod udomitelja.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo

Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo određuje se rješenjem centra o priznatom pravu na uslugu smještaja korisnika. Visinu naknade za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo odlukom utvrđuje ministar.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja tradicionalno udomiteljstvo određuje se u odnosu na osnovicu na temelju koje se izračunava naknada za rad udomitelja i iznos opskrbnine (osnovica je 500,00 kuna) i iznosi:

  • 270% osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava djecu i mlađe punoljetne osobe do završetka redovitog školovanja ili najduže godinu dana nakon završetka školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine života
  • 200% osnovice po smještenom korisniku udomitelju koji smještava odrasle osobe

Naknada za rad udomitelja koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje

Naknada za rad udomitelja koji obavlja udomiteljstvo kao zanimanje ne smatra se plaćom niti drugim prihodom koji podliježe plaćanju poreza.

Pravo na naknadu za rad udomitelja i doprinose za obvezna osiguranja rješenjem o dozvoli za obavljanje standardnog odnosno specijaliziranog udomiteljstva za djecu priznaje centar udomitelja.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo

Visinu naknade za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo odlukom utvrđuje ministar.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo obračunava se danom izvršnosti rješenja o dozvoli za obavljanje standardnog udomiteljstva i prestaje danom izvršnosti rješenja o prestanku dozvole za obavljanje standardnog udomiteljstva. Iznimno, udomitelj ima pravo na naknadu za rad udomitelja u punom iznosu i ako bez svoje krivnje ne ispunjava uvjete za obavljanje standardnog udomiteljstva, najduže tri mjeseca od dana prestanka smještaja jednog od korisnika.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja standardno udomiteljstvo iznosi 800 % osnovice (osnovica je 500,00 kuna)

Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu

Visinu naknade za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu odlukom utvrđuje ministar.

Naknada za rad udomitelja i doprinosi za obvezna osiguranja obračunavaju se prvim danom smještaja i prestaju posljednjim danom smještaja korisnika.

Iznimno, udomitelj ima pravo na naknadu za rad udomitelja u punom iznosu i ako bez svoje krivnje nema na smještaju korisnika najduže mjesec dana od dana prestanka smještaja korisnika.

Naknada za rad udomitelja koji obavlja specijalizirano udomiteljstvo za djecu određuje se u odnosu na osnovicu i iznosi:

  • 900% osnovice udomitelju sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem
  • 1200% osnovice udomitelju sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem
  • 1500% osnovice udomitelju sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem

 

About The Author

Skip to content